Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarelmiaden 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
gEN(E)RISK (2)
SENATOr (56)
S(A)NNoLIK (1)
SLudDRA (11)

Niklas Elmefjäll
GARDErA (9)
LöNANDE (2)
ArTIKEL (15)
ERIGERA (10)
STeRLIn(G) (13)
SALDERa (30)
BESTRiD(a) (22)

Johan Rönnblom
REALIST (50)
TUNNbrÖ(D) (3)
TVESALA (2)
DRESSIN (18)

Daniel Domert
SToRTIN(G) (14)
NEDSÄTT(A) (8)
ENKRONa (7)
(V)AGNSÄTT (1)
SITTBad (2)

Inger Wingård
SOlGATA (5)
fÖRsENA (10)
KORTSID(A) (16)
TESTarE (40)
TIGReAN (9)

Måns Eriksson
KRIGSHO(T) (1)
FRISKUS (1)

Maria Åslund
uT(S)LÄNGD (4)
*STRöREN (1)
SKRITTa (25)
SLöSARE (15)

Anita Mansnerus
rALlARE (10)
eLRITSA (60)
SnIdARE (68)
SIKTArE (21)
TANgENS (6)

Gerd Forss
VISIbEL (1)
UNdRInG (2)
RäTSIDA (17)
ToRRAKA (3)

Emma Ekman
SERG(E)ANt (7)
STÄDSLA (3)
EXTRaKT (3)

Zakarias Jonsson
lIVR(ä)NTA (2)
iNGRESS (6)
*TUN(G)kySS (2)
eX(T)ERNAt (1)
TIPsARE (23)

David Tiberg
F(ÖR)TRÄNgA (1)
S(T)rESSIg (9)

Helena Bertilsson
NAtTSI(D)A (8)
BaSTANT (7)

Johannes Åman Pohjola
T(A)LESMaN (2)
SVARTLu(T) (1)
OsLAGEn (12)
GRåSTEN (8)
RInGaRE (27)
T(R)aNSITO (16)
TÄvLING (2)

Monica Ringheim
BETäNKA (5)
SVETtaS (17)
BLANKIs (4)