Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
*(S)PORTARe (6)
BRIT(T)ISK (7)
SNATTER (35)
TRÄSToL (4)
SItUERA(D) (11)
gNISSLA (7)
INSNÖRD (1)
(S)KOLELEv (1)
LaTINeR (33)
MyGLaRE (5)
SNuSARE (40)
OLUsTIG (9)
OdAlISK (5)

Nils Berner
Ö(R)TAGåRD (1)
SONDERA (87)
kITTLAS (4)
sOrTERA (54)
TISTRON (5)
INROTAd (15)
STEArIN (94)
TRANSIT (21)
TUMLaRE (22)
RE(S)KAsSA (5)
INOMHuS (4)
RI(N)GDANS (12)
HOSTN(I)NG (4)
AVlOSSA (8)

Lisa Blohm
*SKATING (1)
ELDFAsT (15)
TALISMA(N) (3)
EMIGRAn(T) (6)
SLÄPaRE (2)
REKTIOn (6)
SOdoMIT (3)
PAUSERA (5)
StARTER (19)
TReFALT (4)

Gunnar Andersson
STRATEG (17)
BLONDHE(T) (1)
ÖRTsALt (7)
PARIETA(L) (3)
ä(R)TBÖSSA (2)
FrENESI (3)
EKORA(D)IO (1)
BANTaRE (16)
S(V)ARTrOT (7)
TO(R)eADOR (3)
EskADER (11)
SÄLlSkA(P) (1)
A(L)NSBREd (1)
UNGE(R)SkA (6)

Henrik Jonés
MIGRANt (4)
LEKTRIS (15)
sVINMAT (4)
BANDROS (6)
NEKTaRI(N) (8)
ArTEGEN (13)
UNDAnTA (6)
PlANTÖR (3)
KORSNI(N)G (6)
OR(O)SANdE (11)
KU(N)gSÖRN (1)
FRIDSAM (4)
(S)PATSERA (15)
nEOLOGI (1)
MOTSIDA (5)
*OBE(L)ÅnAD (1)

Johan Rönnblom
PRäSTM(A)N (4)
SUdANES (6)
TRASSL(I)G (21)
(S)AkSKADA (1)
TOVNInG (4)
eLIDERA (20)
(F)ANAtISM (3)
(B)ÄTTRInG (6)
S(A)NDSTEN (25)
S(T)oRMaST (11)

Johan Berner
SHINGEL (2)
GrAV(S)TEN (12)
DRIVhUS (1)
KOLLEKT (2)
STUVaRE (13)
INTRÄdE (19)
SPÖ(R)EGNA (2)
LEVeRAN(S) (8)
*TASkS(P)EL (1)
fÖRTäRA (1)
(K)VITTERA (7)
RAMLARE (1)

Björn Ericson
SIDE(N)tRÄ (5)
DEtEK(T)OR (2)
*rASTSTI(G) (1)
kULFORM (1)
gULDSKO (4)
ARDENNE(R) (3)
*KUSTR(A)ND (1)
ISOTERM (12)
(E)NSaRtAD (15)
mÅLTIPS (1)
bESTRÅL(A) (4)
BLOdPAL(T) (1)
INVITER(A) (8)
O(S)PÄRRAD (1)
NÄ(R)SLUtA (5)
ASSIETT (21)
UTRIVEn (1)
ApOSTEL (19)

Elisabet Claezon
RaTTLåS (5)
InTRäDE (19)
STÄNgEL (13)
MAS(S)mORD (2)
*(T)AKFLÄkT (1)
TREnDIG (12)
MINARET (31)

Martin Bender
EUrO(K)RAT (1)
RESOnAN(S) (14)
SK(O)LRESa (18)
OSKUREn (2)
TOTaLR(A)M (1)
VASELIN (4)
LAMInAT (12)
*NeDSTIG(A) (5)
B(R)oMSARE (3)

Claes von Hofsten
HÖSTdAG (3)
FÖRSTEn(A) (5)
(M)OToRIST (5)
NICKMåL (1)
HAITiSK (6)
HELSIKe (2)
BoRRARE (7)

Elisabet Bruzelius
GnISTRA (34)
LISmArE (26)
TRÄNARe (31)

Pia Mattsson
VANESAK (2)
*SENASTE (8)
(A)LTRUISt (5)
RENSLAk(T) (14)
SEnATOR (57)
GROvHET (2)
TOrNeRA (36)
ST(A)MTRÄD (2)
(T)OlERANS (29)
DyRKARE (3)
ARRENDE (17)
*(V)aRSLING (2)
STÄNDER (20)
KONSTRA (20)
DEGRAND (3)
GRISSLA (17)
FAMLaND(E) (1)
ORDNARE (9)
TOLkARE (19)
STENbRO (12)

Fredrik Hansson
SÄNDARe (35)
G(R)ADIENT (17)
RESTeRA (38)
STRANDA (46)
OsTADIG (21)
*STA(R)TlED (5)
VARiaNS (5)
VERANDA (10)

Inger Wingård
TOLE(R)AnS (29)
KRAvLÖS (3)
NATTB(R)IS (2)
REDI(N)GOT (7)
RUINERA (16)
KNASTeR (27)
STAR(T)ARE (15)
SNIdERi (13)
KANdERA (25)
PASTIlL (4)

Leif Berglund
PERVERS (1)

Måns Eriksson
AEROstA(T) (11)
fRANSOS (7)
*SKaNDER (1)
S(L)AGVERk (3)
SMASkEN(S) (1)
*DAN(S)gALA (1)
SKy(G)GHET (2)
BARNsAK (1)
(T)REDSKAS (11)
INPRÄnT(A) (3)
GLANST(I)D (7)
SKITBRa (7)
FRaMTID (4)
(N)EDSÄNKA (1)

Roland Olsson
LASTbAR (6)
tRINETt (3)
INETSAD (11)
LÅNGSiD(A) (5)
MOTORIS(K) (6)
STORHEL(G) (4)
SEXTIT(A)l (7)
RÄTTS(S)aL (2)
EBENisT (6)
PARIEtA(L) (3)
SöRMLAN(D) (1)
SAmLARE (20)
INGROdD (1)
ANSöKAN (3)

Karin Anderberg
(K)RITpIpA (1)
fRIKORT (1)
pLAGIER(A) (7)
HELAFT(O)N (1)
(K)AnINBUR (1)
hANTERA (24)
tORSDAG (19)

Anna Andersson
KRITIsK (4)
GELATIN (10)
ABDIKE(R)A (5)
STAMgÄS(T) (2)
(S)ENIORAt (31)
KRISTNA (26)
ESTNISK(A) (8)
STRaTEG (17)
MITT(E)RST (4)
VASKARE (5)
L(A)NTERNa (21)
eTALONG (11)

Maria Åslund
Ö(V)ERKOkT (1)
MURslEV (1)
HaRTSIG (3)
DRESSIn (19)
ELDSKuR (2)
pLISSER(A) (6)
SONDeRA (87)
NOTARIE (55)
SKEDNI(N)g (3)

Tommy Vaske
SKRINNA (17)
SYNTaRE (23)
FyRKANT (2)
RONDeLL (6)
EMANERA (11)
DISTANS (20)
DYRKaRE (3)
TrONSAL (32)
(S)EdUMART (4)

Anders Skjäl
S(N)ATTARE (35)
MELANIN (2)
MASSERa (22)
eTERNIT (8)
NEDTILL (2)
SENIOR(A)t (31)
TADLARE (22)

Gerd Forss
STÖD(G)ALA (2)
*(O)KLASSAd (1)
OENOlOG (1)
TRÅL(L)Ina (1)
DraGSPE(L) (2)
DOMIN(E)RA (13)
ADjUTAn(T) (1)
k(A)LVSTEK (1)
BLO(N)DERA (10)
EDERInG (3)
fR(O)NDERA (4)
T(A)TARISK (7)

Erik Elvers
SEnTErA (41)
SMäDARE (11)
LOtTERI (28)
ANSvARA (6)
KOTTErI (14)
SnATTER (35)
JANSPEl (1)

Emma Ekman
MANGL(A)RE (1)
FR(I)SINNe (3)
SEGLiNG (5)
(L)äRARLÖN (1)
AMULETt (4)
FAJITAs (3)
SNIDARe (69)
IN(R)EDArE (10)
SAVARIN (3)
lAXROSA (3)
STEARIN (94)
(E)XiSTeRA (6)
sLUTRAD (10)
aDAPTER (8)
ANMäLaN (2)

Yann Moreau Bruun
BASUNER(A) (4)
UrSINNE (10)
SALTERI (64)
FRED(S)TId (5)
LAOTIER (29)
SlUTORD (7)
FIRnSNÖ (2)
TRANKiL (11)
IN(N)ERSTa (26)
KAnOT(L)ED (5)
PETNOgA (4)
BOSNIER (2)
mÄNSKLI(g) (1)
aRABIST (6)
MAESTRO (30)
RÖTMÅNA(D) (2)
(A)IDSTEsT (6)
L(A)OTISKa (7)
TIdLÖSA (4)

Zakarias Jonsson
DUR(A)TiON (6)
DÖVSkO(L)A (1)
NOSRINg (2)
ÖLÄNDSK(A) (1)
MITTBAc(K) (2)
DI(G)NITET (2)
SKRItTA (26)
DEfAULT (1)
FINSmED (3)
SmETANA (12)
HAGAlEN (1)
RInGLEK (5)

Åsa Florholm
TENDERA (42)

Malin Ståhlner
RENrITA (24)
G(A)TUfeST (3)
STRIGEl (9)
(T)IlLREDA (12)
TOLE(R)eRA (7)
(K)ARmSTOL (5)
SALTeRI (64)
LUNTARE (31)
HaKKORS (2)
DISKANT (19)
SOJABöN(A) (1)
SVETTAS (18)

Jonathan Ljungberg
OSNyGGA (2)
STeARIN (94)
RÄTnING (1)
ÅLkISTA (2)
(K)ASEMATt (1)
FiXERAD (1)
GA(N)GSTER (3)
tRIA(T)LON (1)
RUINERa (16)
NöDFODE(R) (1)
LuNNARE (9)
REA(K)tION (6)
SPOLARE (23)
kOFFERT (1)

Anders Apoy
sATSDEL (16)
FARKOsT (6)
OÄLSKAd (3)
SNÄRTig (5)
LEKANDE (6)
*RONDeRA (3)
LANtrAS (27)
gRAdERA (12)
BuSSRE(S)a (5)

David Tiberg
TREBENt (5)
(T)RädKOJA (2)
SLOCkNA (5)
öVERMOD (2)
sKONArE (27)
tENSIoN (10)

Henrik Johansson
KARI(B)ISk (1)
TRASSE(R)A (25)
SNORKLA (16)
UtFRUS(E)N (1)
ETERRuS (1)
FANDERs (15)
AErOSOl (16)
ÅTTIOEN (6)
(G)RÄNSlÖS (1)
ENKrONA (7)
RInGLED (3)
ONDULe(R)A (6)

Sonny Apoy
UTBREdA (6)
TONSTEg (7)
PRINtER (5)
pISSoAR (6)
GENERaL (16)
SKANDEr(A) (30)
NOtARIE (55)
(S)KORSTEn (18)
*rADSTEG (2)
*GNISTER (1)

Björn Jansson
*FELANDE (2)
kNATTRA (8)
PERSIKA (7)
EGENARt (16)
(R)INGDAnS (12)
RUMS(T)eRA (8)
SKiNGRA (11)
GLA(S)KLaR (4)
UTTI(T)TaD (3)
KäNNARE (6)
(K)LIENTeL (3)
ReOSTAT (27)

Mikael Brenning
UtRENSA (39)
SaLT(S)tEN (18)
ELDvAKT (9)
MET(A)sTAS (8)
iNTONE(R)A (8)
*INSAKtA (1)
Hi(S)NANDE (2)
SKAnDEr(A) (30)

Sebastian Ågren
MI(N)KFARm (1)
*EMiTERA (2)
(T)ORKLINA (3)
SNARHEt (24)
SONdERA (87)
SLAgORD (14)
eDITION (6)
DEBUt(A)NT (2)
TOLERAN(T) (16)
SKrITTA (26)

Helena Bertilsson
*LOTSaRe (7)
SNATTrA (32)
OFARlIG (5)
AvVECK(L)a (1)
RESANdE (16)
*SToRKÖR (1)
MaSSERA (22)
TERMI(N)Al (17)
BORSTEn (11)
sTAGNER(A) (32)
RÄKNAre (7)
AUDIEnS (16)
OTRoLIG (6)

Kajsa Bråting
RE(A)VINST (11)
GRÅSTEN (9)
STENFOT (7)
tORSDAG (19)
*STeNLAV (2)
RinGDAN(S) (12)
ElDVAKT (9)
KERATIN (10)
SKILDRA (20)
UNIERAd (6)
TRÄSLAG (3)
REMiSsA (12)
BL(O)DvITE (1)
INSÄtTA (15)

Alexandra Svanteson
UtFOrSK(A) (2)
(N)EDsoTAD (5)
SkONArE (27)
HUNDRaS (12)
ALLTMER (5)
GUL(D)MyNT (1)
ELDSTOd (3)
MORdISk (10)
StUTERI (17)
STAGNE(R)A (32)
GRADIeN(T) (17)
FL(E)kTION (2)
NEDSUPe(N) (2)
DoS(E)RING (8)

Marianne Mattsson
tRASSEL (43)
*bILGATA (3)

Johannes Åman Pohjola
AMnESTI (24)
ApTE(R)ING (2)
ENSTÖ(R)Ig (1)
KATEdER (10)
TRASsAT (7)
L(Ä)GeRELD (3)
PATET(I)SK (4)
STR(Å)LDOS (1)
(VIN)DSTyRKA (1)
OnOTeRA(D) (4)
INNE(R)StA (26)
ARSENaL (33)
KAtTRAS (5)
SVINPÄL(S) (1)
OMKRANS(A) (2)
(E)TRUSKeR (1)

Jesper Åman
TYsTNAD (2)
TAMSvIN (4)
ReALISt (54)
lÄSBARN (2)
PEtITE(S)S (2)
oDATERA(D) (9)
POLItIK (3)
LITAU(I)Sk (3)
LANTMAn (3)
GRADIE(N)T (17)
stORLAG (6)
TIdELAG (6)
NATTLiV (4)
aNDETrO (20)
SENTIDA (45)

Helena Åman
DANsHAK (1)
DITReSA (54)
SEnTIMA (13)
NuDDNIn(G) (1)
StRATEG (17)
TEStARE (40)
LAgSP(O)RT (3)
kLISTER (16)
KAsTARE (38)

Turid Petersson
*BORD(S)VIn (1)
OvANLIG (6)
*STROLLA (1)
ARABESk (5)
IND(U)STrI (6)
STUVARE (13)
tRETTON (9)
SULTANa(T) (5)

Jussi Pohjola
EnBUSKE (4)
VErSRAD (5)
SKIL(L)NAD (3)
*LASTzON (2)
SKROD(E)RA (10)
FRaMViD (2)

Paul Eberhardsson
*OtÖJBAR (1)
AV(L)ÖNInG (1)
INSiDER (8)
INlOTS(A)D (4)
LÅnG(S)IDA (5)
PRE(C)IOSA (1)
(T)ANdSTEN (18)
BL(A)SErAD (1)
SOtFL(A)GA (4)
S(K)RYTARE (1)
NERb(R)YTA (1)
SEpARAT (5)
vALSTRÅ(D) (2)
UL(T)RAIsT (3)
lIVEGEN (3)
DOm(K)RETS (1)
IMORRON (1)
(K)EMIGRAF (1)
STÄNGER (7)
GRUSÖ(K)En (1)

Monica Ringheim
BåTRESA (6)
L(e)KTORAt (5)
*DRäPARE (3)
ANoRDNA (12)
TRATTis (6)
fAJITaS (3)
TRAKToR (5)

Jessica Käll
(N)ÄTFIskE (1)
TATTaRE (16)
b(O)LLNING (1)

Gustaf Gimstedt
GREKISk (2)
FRISKnA (3)
h(J)ORTRON (2)
*VILDTRÄ(D) (1)
MINAREt (31)
FReGaTT (4)
(S)KOrSTEN (18)
STRäCKA (8)
TRUMPET(A) (1)
(T)RÄSPRIT (4)
SuRFING (1)
(UT)LeVANDE (1)
KReVERA (7)
*FOT(A)NGEL (1)
R(O)CKRiNg (2)
s(L)ADDRIg (16)
SLAgORD (14)

Erik Johansson
ORDINE(R)a (18)
MOu(S)SAKA (1)
BROdErI (4)
ENStAKA (20)
DELIR(A)NT (23)
(S)iTUErAD (11)
(N)EUtRINO (4)
lUNTARE (31)
ENKROnA (7)

Thim Svensson
HELTaKT (2)
TItULER(A) (14)
fÖRRIN(G)A (2)
IBLaNDA (4)
KORSoRd (2)
OMFamNA (1)
SPRiNGA (16)

Åke Qvarfordt
GRISErI (7)
OsTABIL (2)
TREvLIG (6)
BeKLÄDa (3)
RaSRiSK (7)
LINDArE (33)
RESLUST (2)
LIgATUR (6)

Daniel Andersson
rEGLERA (10)
BITANDE (16)
*LOTSARe (7)

Louise Wikström
aNKOMMa (3)
STÅNdA(R)E (24)
(S)ANDSTeN (25)

Åsa Sjödin
ADEKvAT (8)
DITRESA (54)
mONSTER (16)
EMANeRA (11)
DOMINER(A) (13)

Svante Berg
AKVEDU(K)T (3)
anIMERA (23)
S(L)UDdRIG (2)
LATInSK (10)
VÄRmNING (2)
SNATTER (35)
(S)LADDRIg (16)
SErENAD (20)
EmPIRI(S)k (1)
TRAsSeR(A) (25)
POEtISK (2)

Julia Jacobsson
DESIGNA (13)
*S(N)UTTARE (1)
(T)ILLRESt (6)
HANDSKe (13)
ISTADIg (7)
S(T)AtUERA (10)
PARKERa (12)
SAuDIER (17)

Nils Lundström
SOnDERA (87)
(R)ÖRIGHeT (1)
TRANsUM(T) (2)
*MARTINi (1)
TRaSSEL (43)
T(R)oTTOAR (3)
INFoDRA (2)
AnIMERA (23)
STöTAND(E) (8)
rUINERA (16)
(I)NTRESSe (15)

Leo Sandbladh
SERVeRA (6)
LaNGaRE (18)

Birgit Hognert
LAgRING (3)
SCANnER (4)
SLADdRA (18)
STiLREN (36)
ArvINGE (8)

Teresia Forsman
SLiNGRA (27)
SKALARe (22)
RUMSREn (4)
bR(A)NDGUL (1)

Emil Jacobsson
ÖSTStAt (3)
TRASSEL (43)
GRaTTiS (24)
LiTtERA (33)
RINGARe (28)

Annica Hallberg
KOrSETt (12)
STILREN (36)

Anders Olsson
DISPARa(T) (4)
SNA(T)TARe (35)
REtSINA (59)

David Åhman
AlLIERA (17)
FALSETT (2)
AViSERA (34)
TENTERa (29)
sTORST(A)D (18)
RIStARE (54)
TRAVARE (11)

Kaj Engström
KOLlAGE (6)
*s(T)ANNING (4)
InSÄNDA (7)
BESINNa (11)
BEDRaGA (6)
LAkRITS (12)