Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob Cup 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
MATbORD (5)
MATrONA (6)
TORRSIm (6)
BORGARE (8)
(S)KINNArE (9)
SKALPeR(A) (5)

Anders Skjäl
oMTANKE (5)
RESENÄR (7)
(M)ORSNINg (6)
MOuS(S)ERA (13)

Gerd Forss
ÖSTSIDA (6)
SkÄRNiN(G) (4)
B(O)RTVAlD (2)
NEDEmOT (2)
hELSIDA (20)
MjUKDEL (2)
KAnSLIS(T) (7)

Maria Ellfolk-Lasén
FNITTeR (6)
(R)ADIOTAl (9)
SEPARAT (5)
AnISEtT (16)
KOLLAPS(A) (1)
*LöVMATT(A) (1)
SNARHET (24)

Mikael Forss
ONORMAL (8)
BESTYRa (9)
ELrITSA (60)
STATaRE (32)
INRäKNA (1)
STRItTA (4)

Otto Forss
STåLMAN (5)