Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Konsonantcupen 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Rita Åkesson
STÅTLIG (2)
FAKTURA (1)

Caitlin Mooney
dIKTERA (23)
NEDERLAG (7)

Jörgen Strand
SOMAlIER (10)
bRISERA (20)

Paulina Geijer
DUALISM (3)