Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommar-OSIS 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Marmell
LOTtERI (26)

Johan Berner
(P)AKETERa (3)
VArIERA (10)
ERODErA (18)
ENGIFtE (1)
VATTRAD (2)

Inger Wingård
BITTERh(ET) (1)
BARLAsT (8)
UTSPISA (7)
Ka(R)DNINg (6)
SENIOR(A)T (30)
AStEROI(D) (20)

Roland Olsson
SLAFSIG (3)
NOrMLÖS (3)
LU(K)TVIOL (1)
CITADEl(L) (2)
NEDSLAG (9)
TALANdE (23)
TRiLSKA (7)
(S)AbOtERA (10)
SPATSER(A) (15)
PIAStER (11)
(G)RUNDSyN (2)

Yann Moreau Bruun
MOUS(S)ERa (13)
(V)eROnIKA (2)
(S)IDLEdeS (1)
KANdIDA(t) (1)
POSTERA (26)
OU(T)SIDEr (6)
KAN(A)RIER (1)

Malin Ståhlner
RI(D)SkOLA (5)
BREdS(I)DA (9)
A(D)ApTERA (7)

Jonathan Ljungberg
(R)ÖSTeTAL (4)
(A)lARMIST (8)
HY(R)ESFRI (1)
HAlSR(I)NG (4)
SIN(G)ULAr (2)
ScROLLA (2)
FöREVIG(A) (1)
fRIKAST (4)

Alexandra Svanteson
(T)ANIGHet (6)
mISTRAL (12)
FöRSTAD (4)
NaRKOMA(N) (2)

Erik Johansson
R(E)LaTION (20)
EXPON(E)nT (1)
(G)RADNINg (1)

Thim Svensson
ERODeRA (18)
SLaDDRa (18)
sANNING (7)

Åke Qvarfordt
ARSENaL (32)
GATStEN (15)
SäNDARE (35)
(H)AMNSTAD (1)
TESTarE (40)
ELRItSA (60)

Julia Jacobsson
TRASSEL (42)