Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
KRÄFT(GÅ)NG  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
BAnTARE (16)
KRO(S)STEn (8)
RENFANA (4)

Roland Olsson
sANDbAN(K) (2)
AURiKEL (4)
TYSKhET (2)
GRANsKA (10)
POSTBaN(K) (2)

Tord Eriksson
FANTASI (8)
sYNDARE (13)
TaXeRI(N)G (1)
LIVSLUF(T) (1)

Jonathan Ljungberg
OPERErA (12)
ToRKLAD(A) (9)
SPELARE (15)
EFTERSE (3)
sÖTNING (1)
uLTIMAT (2)
SORTREN (10)
INMUTA(R)E (4)
STORLEK (10)
TURlI(S)TA (14)

Anders Apoy
InS(N)ÄRjA (3)

Henrik Johansson
UR(S)KILjA (2)
S(I)TUERAD (11)
kNATTER (14)
HAMSTEr (6)
ReSO(N)ERA (25)

Alexandra Svanteson
DIKTARe (30)
ANMÄLAn (2)
GARNERa (11)
OXELTA(N)d (5)
KRIStNA (26)
SmITARE (35)

Turid Petersson
(O)vETANDE (4)
LINDARE (33)
TUrNERA (30)

Åke Qvarfordt
FRISeRA (22)