Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning vt15  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
TALTRAS(T) (6)

Gunnar Andersson
ALLTSeN (2)
(D)RIVANdE (3)
LÄTTRO(A)D (1)
eNAKTAR(E) (3)

Fredrik Hansson
OSTERIA (25)

Karin Anderberg
ENTOnIG (2)
LUNGSOt (4)
NeDSATT (2)
TaMILSK (2)
AVE(R)SION (6)
PASSERAD (1)
ORi(E)NTAL (4)
MONTERA (14)
ROSTERI (10)

Anna Andersson
ArSENIK (7)
STÖDJAR(E) (1)
MoRALIS(T) (5)
STATUER(A) (5)
SOLSTiN(G) (4)
(A)RTIGhET (2)
SKiTUN(G)E (1)
SNARVel (5)
RESANdE (6)
BATtING (1)
(K)ROSSArE (6)
UNIO(N)iST (1)

Erik Elvers
NeRtONA (4)
ANdETrO (8)
ENKELHE(T) (3)
SNIdERI (7)
DISKARe (15)
JÄSLERA (4)
NA(T)UrIST (6)
SlUTARE (9)
StäNGEL (4)
LEmoNAD (1)

Zakarias Jonsson
ÖKENTOr(R) (1)

Åsa Florholm
LäsESAL (1)
MATDAgs (1)
IdEaLIS(T) (5)
(M)AGISTEr (6)
*KUNDVåR(D) (1)
AvSLÖJa (1)
INNA(N)LÅR (1)
(S)kOTTARE (6)
*MATRIARk (1)
TENDERA (9)

David Tiberg
LUNTARE (8)
VIDUN(D)eR (2)

Mikael Brenning
D(I)KTAfON (1)
sTORDIA (15)
A(N)aRKIST (3)
BRALLIS (3)
TANGERA (4)
TENSIOn (3)
SYMPAtI (1)
OsTKAkA (1)
SKANd(E)RA (7)
SNATTRA (6)
SPÄNsTA (2)
(T)aDeLFRI (2)
tRAMSIG (3)
MaRINe(R)A (6)
skOTARE (11)
OBEKVÄM (1)
(E)STRADÖR (2)

Monica Ringheim
FRIKaST (2)
MUSIcER(A) (1)
(S)LIPStEN (2)
SEN(I)ORAt (12)
(S)KOlRESA (3)
INSAMLA (5)
SORTERa (20)
FRÄSARe (1)
sATINeR(A) (8)
GRuNDA(R)E (5)
STRäNGA (6)
FOST(R)ARE (2)
PERVErS (1)
mÖNSTrA (4)
MUNHÅlA (2)
SKRUTTA (3)
(A)LTRUISM (2)
REGaTTA (5)
(S)PORTlOV (1)
NäRMAST (1)
SVARTnA (7)

Hanna Wallenbro
STRIMLA (3)

Annica Hallberg
GRISSLA (3)
TORTERa (9)
SONdERA (21)
GLASErA (9)
MOtVIND (3)
HEMbAKT (1)