Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Sommarlyckan 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
KORSTÅg (2)
FASTARE (15)
*ANErOID (9)

Roland Olsson
FORSL(I)Ng (5)
HEDONIS(T) (8)
KNAPRIG (2)
FöRLIKA (1)
NÄRSALt (6)
FA(S)tETID (6)
JÄGAR(L)IV (1)

Mikael Ström
DRAGn(I)NG (3)
NITT(O)NdE (3)
mISsTRO (8)
STENKr(U)S (3)
OmANSKA (2)
ÖK(E)NTORR (1)
UTDRA(G)En (7)
SkALERI (12)

Yann Moreau Bruun
KRINGLa (11)
INRÄTTA (21)
SKOJaRE (9)
AMORTEr(A) (10)
STANDER(T) (19)
LIGATUR (6)
ARSENIK (21)

Matilda Ekman
SLUTTID (3)
rOSTERI (26)
saLT(S)TEN (18)
STEGVIS (5)
ElAKING (7)

Jonathan Ljungberg
SkRÄDDA (5)
FEStONG (3)
TRASSAt (6)
(K)URTISAN (7)
N(I)TROGEn (4)
LU(S)TFÄRD (1)
(D)yBOTTEN (1)
MUnSBIT (3)
HAL(S)RING (4)
FÖRsPEL (4)

Henrik Johansson
KASTaRE (36)
STAR(T)ARE (15)
(S)MåKONST (1)
FR(I)LANSA (6)
NATuRL(I)G (11)
(R)ÖSTaNDE (5)

Åke Qvarfordt
DeSSÄNG (1)
T(I)DSrESa (18)
MEDHAVD (1)

Julia Jacobsson
SORTErA (50)
SLU(T)nING (3)