Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-2015  

Rekordnoteringar:

Matcher med h?gst f?rlustpo?ng [se rekordlistan]
13. Roland Olsson-Alexandra Svanteson453 - 422 Göteborgsträning HT-2015 (rond 20)

Matcher med högst förlustpoäng [se rekordlistan]
14. Roland Olsson-Alexandra Svanteson453 - 422 Göteborgsträning HT-2015 (rond 20)

Matcher med högst segerpoäng [se rekordlistan]
18. Gustaf Gimstedt-Alexandra Svanteson556 - 313 Göteborgsträning HT-2015 (rond 6)

Matcher med högst totalpoäng [se rekordlistan]
26. Gustaf Gimstedt-Roland Olsson387 - 496 (=883Göteborgsträni... 2015 (rond 19)
33. Roland Olsson-Alexandra Svanteson453 - 422 (=875Göteborgsträni... 2015 (rond 20)
42. Gustaf Gimstedt-Alexandra Svanteson556 - 313 (=869Göteborgsträni... 2015 (rond 6)

Oavgjorda matcher med högst poäng [se rekordlistan]
33. Gustaf Gimstedt-Anders Apoy319 - 319  Göteborgsträning HT-2015 (rond 6)

Spelade matcher:

Speltillfälle 1 - 2015-08-06

Anders Apoy - Roland Olsson 290 - 420
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 273 - 310
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 419 - 331
Anders Apoy - Matilda Ekman 346 - 335
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 314 - 343
Matilda Ekman - Alexandra Svanteson 345 - 381
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 334 - 373
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 405 - 327
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 395 - 315
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 348 - 340
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 300 - 409
Göte Borg - Matilda Ekman 516 - 239
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 291 - 424

Speltillfälle 2 - 2015-08-13

Alexandra Svanteson - Göte Borg 342 - 331
Jonathan Ljungberg - Alexandra Svanteson 445 - 310
Jonathan Ljungberg - Roland Olsson 432 - 399
Jonathan Ljungberg - Åke Qvarfordt 348 - 286
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 288 - 426
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 343 - 410
Gustaf Gimstedt - Henrik Johansson 352 - 388
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 401 - 316
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 346 - 318
Henrik Johansson - Jonathan Ljungberg 364 - 404
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 338 - 351

Speltillfälle 4 - 2015-08-27

Göte Borg - Alexandra Svanteson 301 - 405
Teresia Forsman - Paul Eberhardsson 320 - 365
Teresia Forsman - Göte Borg 300 - 381
Teresia Forsman - Alexandra Svanteson 326 - 366
Gustaf Gimstedt - Åke Qvarfordt 382 - 342
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 285 - 397
Åke Qvarfordt - Teresia Forsman 365 - 384
Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 325 - 352
Gustaf Gimstedt - Teresia Forsman 367 - 295
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 387 - 303

Speltillfälle 5 - 2015-09-03

Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 439 - 293
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 367 - 356
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 302 - 466
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 373 - 285
Gustaf Gimstedt - Sonny Apoy 416 - 248
Sonny Apoy - Roland Olsson 370 - 351
Åke Qvarfordt - Gustaf Gimstedt 357 - 345
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 344 - 371
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 346 - 360
Roland Olsson - Sonny Apoy 427 - 360

Speltillfälle 6 - 2015-09-10

Anders Apoy - Sonny Apoy 382 - 290
Roland Olsson - Gustaf Gimstedt 408 - 251
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 379 - 214
Roland Olsson - Sonny Apoy 398 - 276
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 556 - 313
Paul Eberhardsson - Sonny Apoy 342 - 395
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 449 - 307
Anders Apoy - Pia Mattsson 415 - 321
Alexandra Svanteson - Åke Qvarfordt 295 - 333
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 309 - 431
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 312 - 399
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 318 - 369
Paul Eberhardsson - Alexandra Svanteson 508 - 284
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 319 - 319
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 302 - 326
Alexandra Svanteson - Roland Olsson 289 - 388
Gustaf Gimstedt - Pia Mattsson 375 - 301

Speltillfälle 7 - 2015-09-17

Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 287 - 441
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 391 - 316
Pia Mattsson - Anders Apoy 361 - 346
Åke Qvarfordt - Göte Borg 356 - 359
Göte Borg - Henrik Johansson 313 - 324
Henrik Johansson - Sonny Apoy 528 - 308

Speltillfälle 8 - 2015-09-24

Alexandra Svanteson - Anders Apoy 375 - 345
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 302 - 397
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 342 - 330
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 324 - 369
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 403 - 333

Speltillfälle 9 - 2015-10-01

Åke Qvarfordt - Göte Borg 358 - 411
Pia Mattsson - Göte Borg 325 - 320
Åke Qvarfordt - Jonatan Pieper 395 - 232

Speltillfälle 10 - 2015-10-08

Åke Qvarfordt - Alexandra Svanteson 292 - 341
Göte Borg - Åke Qvarfordt 393 - 323
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 378 - 353
Alexandra Svanteson - Jonatan Pieper 511 - 164
Åke Qvarfordt - Göte Borg 355 - 269
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 351 - 366
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 308 - 356
Anders Apoy - Sonny Apoy 294 - 313
Anders Apoy - Åke Qvarfordt 340 - 331
Eva-Lena Bjarneborg - Jonatan Pieper 274 - 337
Alexandra Svanteson - Sebastian Boukachabia 314 - 438

Speltillfälle 11 - 2015-10-15

Göte Borg - Åke Qvarfordt 380 - 289
Anders Apoy - Sebastian Boukachabia 385 - 336
Teresia Forsman - Sonny Apoy 386 - 328
Roland Olsson - Åke Qvarfordt 455 - 216
Teresia Forsman - Åke Qvarfordt 309 - 409
Sonny Apoy - Roland Olsson 353 - 366
Sonny Apoy - Anders Apoy 363 - 275
Åke Qvarfordt - Jonatan Pieper 504 - 200
Teresia Forsman - Gustaf Gimstedt 297 - 380
Roland Olsson - Paul Eberhardsson 399 - 393
Teresia Forsman - Roland Olsson 299 - 405
Paul Eberhardsson - Sonny Apoy 394 - 243
Gustaf Gimstedt - Sebastian Boukachabia 395 - 343
Jonatan Pieper - Anders Apoy 249 - 390
Pia Mattsson - Sonny Apoy 429 - 317
Åke Qvarfordt - Pia Mattsson 396 - 307
Jonatan Pieper - Roland Olsson 150 - 490

Speltillfälle 12 - 2015-10-22

Anders Apoy - Roland Olsson 252 - 389
Pia Mattsson - Sonny Apoy 298 - 330
Sonny Apoy - Anders Apoy 327 - 356
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 418 - 338
Henrik Johansson - Pia Mattsson 321 - 319
Paul Eberhardsson - Göte Borg 423 - 269
Sonny Apoy - Alexandra Svanteson 309 - 324
Alexandra Svanteson - Sonny Apoy 407 - 281
Anders Apoy - Paul Eberhardsson 336 - 436
Göte Borg - Paul Eberhardsson 389 - 267
Sebastian Boukachabia - Paul Eberhardsson 331 - 330
Paul Eberhardsson - Henrik Johansson 342 - 360
Henrik Johansson - Alexandra Svanteson 389 - 294
Göte Borg - Alexandra Svanteson 312 - 359

Speltillfälle 14 - 2015-11-05

Alexandra Svanteson - Anders Apoy 432 - 322
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 300 - 397
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 317 - 353
Anders Apoy - Alexandra Svanteson 398 - 400
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 310 - 401

Speltillfälle 15 - 2015-11-12

Teresia Forsman - Göte Borg 324 - 386
Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 304 - 381
Gustaf Gimstedt - Sebastian Boukachabia 385 - 279
Göte Borg - Roland Olsson 397 - 367
Åke Qvarfordt - Roland Olsson 333 - 404
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 276 - 399
Jonatan Pieper - Sebastian Boukachabia 170 - 428
Åke Qvarfordt - Anders Apoy 426 - 304

Speltillfälle 16 - 2015-11-19

Alexandra Svanteson - Anders Apoy 428 - 283
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 281 - 449
Anders Apoy - Göte Borg 414 - 288
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 370 - 339
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 346 - 368
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 416 - 301
Roland Olsson - Anders Apoy 371 - 306

Speltillfälle 17 - 2015-11-26

Anders Apoy - Gustaf Gimstedt 271 - 432
Göte Borg - Roland Olsson 346 - 353
Göte Borg - Anders Apoy 463 - 305
Gustaf Gimstedt - Anders Apoy 412 - 350

Speltillfälle 18 - 2015-12-03

Göte Borg - Pia Mattsson 417 - 304
Anders Apoy - Roland Olsson 371 - 349
Anders Apoy - Jonathan Ljungberg 239 - 378
Jonathan Ljungberg - Alexandra Svanteson 407 - 314
Pia Mattsson - Anders Apoy 368 - 342
Alexandra Svanteson - Anders Apoy 339 - 334
Alexandra Svanteson - Göte Borg 423 - 356
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 345 - 343
Roland Olsson - Jonathan Ljungberg 440 - 331

Speltillfälle 19 - 2015-12-10

Sonny Apoy - Jonathan Ljungberg 381 - 386
Henrik Johansson - Åke Qvarfordt 449 - 337
Jonathan Ljungberg - Gustaf Gimstedt 441 - 297
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 407 - 398
Roland Olsson - Sonny Apoy 293 - 335
Gustaf Gimstedt - Roland Olsson 387 - 496
Göte Borg - Sonny Apoy 419 - 310
Sonny Apoy - Åke Qvarfordt 431 - 286

Speltillfälle 20 - 2015-12-17

Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 310 - 328
Gustaf Gimstedt - Alexandra Svanteson 300 - 408
Alexandra Svanteson - Gustaf Gimstedt 362 - 322
Göte Borg - Gustaf Gimstedt 416 - 306
Gustaf Gimstedt - Jonathan Ljungberg 330 - 337
Roland Olsson - Alexandra Svanteson 453 - 422
Pia Mattsson - Alexandra Svanteson 393 - 343