Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
STENGEt (4)
SolBANA (2)
MÖRKLIL(A) (1)
TILL(R)EDa (5)
GyNNARE (1)
DResSER(A) (7)
*LANDaRE (1)
(S)ViNKALL (1)
HANDsKE (3)
PARNiNG (2)
tRÄNGAS (3)

Roland Olsson
SUmMERA (1)
PORSlIN (2)
ST(A)GNERA (12)
NeRSUPE(N) (2)
rEPELL(ER)A (1)
VIBRAtO (1)
SlINKLE(D) (1)
*UtVÄNTA (1)
KARTONG (5)
BOrNERA (2)
F(L)INKHEt (1)
BORTAIS (2)
TiLLTRO (2)
AR(T)SKiLD (1)
SYDSpET(S) (1)
tOLERAN(S) (8)
TERMiN(A)L (5)
AVRUStA (2)
L(A)TINISM (2)
(T)RÄdSLAG (3)
BRIsANT (2)
ASäTARE (5)
T(R)IAnGEL (6)
T(R)OSSATS (3)
FöRSORG (1)
AtENARE (7)
REsLUST (1)
iLLGRÖN (1)
AR(B)ETaRE (3)
GEnERAD (4)
HANTERA (7)
S(K)oLBARN (2)
DrAGARE (2)
INNERST (5)
VAK(T)TORN (1)

Göte Borg
ALPI(N)ISM (1)
LASTARE (7)
(N)ORDkUST (3)
FISkeRI (1)
URINERA (7)
SkJUT(A)RE (1)
SkELETT (5)
OÄLskAD (1)
O(T)EKNISk (1)
METaFOR (2)
TEKnING (3)
SOLHATt (1)
(S)EMESTrA (3)
(K)ONSTLaD (3)
MATKORT (1)
BLöDARE (1)
S(L)AGRUtA (1)
AGiLiTY (1)

Matilda Ekman
KN(O)TTRiG (1)

Jonathan Ljungberg
SAMTRÄn(A) (1)
SNEDSIT(S) (1)
AMEtIST (4)
LANTRÅD (1)
HEGeLIa(N) (1)
(P)OSTULAT (2)
(M)ESKAlIN (1)
fRISTIL (2)
*TRIANeE (1)
TELeM(A)ST (6)

Anders Apoy
bASRÖST (1)
ANStALT (5)
SÖkANdE (6)
MEdLARE (4)
TeSTARE (9)
ANARkI(S)t (3)
(S)ALUBRin (1)
*(F)rÅNVARA (1)
(B)IOdLARE (2)
(R)APSOLjA (1)
SKAMvRÅ (1)
sONDERA (21)
TAGETEs (2)
(D)RÖMMARe (1)
ExISTEN(S) (3)
RENODLa (8)
(S)TOLSRAD (3)
GaTSTEN (5)
(R)EAkTIoN (3)
SORGfRI (1)
FÖRSTEN(A) (2)

Sebastian Boukachabia
KLaTTER (4)
BrASSER(I) (4)
S(A)MaRIER (1)
(K)ASTRERA (7)
(F)ÖRSVARA (2)

Henrik Johansson
RUTe(R)TIA (3)
SpE(L)HÅLA (1)
NEDERST (2)
STrECKA (5)
SIDoTEM(A) (5)
STAgNER(A) (12)
(T)RASSeRA (7)

Sonny Apoy
T(R)AkTERA (4)
KRAFTIG (2)
ALLTINg (2)
MONTERa (14)
FARTDÅR(E) (2)
SÄNGBOrD (1)
LaNSERA (15)
BORT(A)LaG (2)
ORÄKNAd (2)
ANSLUTa (5)

Alexandra Svanteson
SPELbOR(D) (1)
SNIDaRE (17)
OSTERIA (25)
SKEnBEN (2)
(G)LaSSBaR (2)
EDITERA (13)
*DISPANs (1)
ANMODER (2)
aNEKDOT (4)
ARTONdE (7)
(G)JuSEPAR (1)
UTRENSA (14)
sT(A)TFOlK (1)
bESÄtTA (2)
(T)RAvHÄST (1)
FRON(D)ErA (2)
EN(S)ARTAd (4)
RESOLUT (4)
UTANDAS (6)
SPELaRe (7)
KOPIeRA (3)
AVsLITE(N) (2)
PUrITAn (4)
FiLMaRE (2)
POETISk (1)
NASALE(R)a (3)
SKOLD(A)Ns (2)
ELuTTAG (3)
INToLKA (5)
REAkTOR (1)
KLAnDRA (5)
BADRINg (3)
NOlLN(I)NG (3)
(S)TACKArE (2)
POTAtIS (2)
TrOFAST (2)
JEANSTY(G) (1)
NATT(S)iDA (3)

Paul Eberhardsson
(S)iDANTAL (4)
dOCKVAG(N) (1)
HAVS(ÖR)ING (1)
(R)OTFRUkT (1)
SEjDARE (4)
LEXIKOn (1)
REnTIEr (4)
ARkAISM (3)
(F)EMkRONA (1)

Gustaf Gimstedt
kANTST(E)N (4)
sKOLDAG (4)
TRIMMER (2)
HARPALt (1)
SAMBAnD (1)
PARDANs (2)
MAnTILJ (1)
RI(S)IGhET (2)
SLURINg (1)
INARBET(A) (2)
RAsHETS (1)
OTÄ(N)kBaR (1)
UTRENSa (14)
rOCKRIN(G) (1)
FÖRINTa (1)
ELMOTOR (2)
StE(N)BÄNK (1)
(S)KOLRESA (3)
DERIVAT(A) (3)
ROCK(B)ANd (1)
KäRANDE (1)
KORV(S)PAD (3)
bLODPAL(T) (1)
bLoCKAD (1)
SNICKRA (3)
ANSIKtE (8)
ARKETYp (1)
LÖPBANd (1)
SANGRIA (4)
SKELeTT (5)
T(R)ILSKEn (8)
SPANjOR (1)
OARAN(G)eRI (1)
BETNiNG (1)
ETTÅrIG (1)

Åke Qvarfordt
INTOLkA (5)
INBROtT (1)
(L)ANDBoRg (2)
(I)SVATTEN (1)
SENDRAG (8)
LAnD(S)lAG (1)
RÄTtSlI(G) (1)
GESTALt (1)
STRANDA (19)
KATAR(S)IS (3)
KäRESTa (2)
FRILAnS (2)
ElEgISK (2)
TENDERA (9)
*TRADING (1)
KINOtEK (1)
SKiNGRA (3)
P(O)SITION (1)
TIONDeL (4)

Teresia Forsman
MINIBAR (1)
REDnING (5)
moRDHOT (1)

Jonatan Pieper
HUSKNuT (1)