Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning ht15  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
DeLA(K)tIG (2)
FETTRIK (1)
RESON(e)RA (4)
pRUTARE (2)

Nils Berner
DRAPeRA (3)
TILLVAR(O) (1)
ROSTERI (10)
sTYRFAR(T) (2)
ANSiKTE (8)

Björn Söderström
AKTERSt (4)

Lisa Blohm
(F)RISäTTA (1)

Gunnar Andersson
NEdRESA (9)
SORTERA(D) (3)
(T)RäNGSEL (3)
(L)äMMELÅR (1)
SEPTIMA (4)
SLUtORD (5)
LÅNETaK (1)
(B)LOCkERA (3)
REAPRIS (2)

Henrik Jonés
LATErAL (3)
(R)eSULTaT (5)
STEROiD (4)

Johan Rönnblom
rEpSTAV (2)

Elisabet Claezon
UtGIV(A)RE (1)
pOLARIS (3)
ERiGERA (5)
O(F)FERERA (1)
bA(N)KOMAT (2)
PLunDRA (5)

Martin Bender
SALDeRA (10)
NORRS(I)dA (4)
FARKOST (6)
tJUSARE (4)
BARRIäR (1)
INSALTA (3)
kvESTOR (3)

Fredrik Hansson
TESTARE (9)
LaSRING (3)
STEGlI(T)S (3)
STAdION (11)
eXOTiSK (1)

Karin Anderberg
LIMnING (1)
(S)VETSARE (4)
tREDELA(D) (3)
LUNTARE (8)
*T(I)LLREsA (1)
*TRE(K)kiNG (2)
LITTERa (6)
MADEiRA (5)
DA(N)SSTEg (7)
pASSION (3)
KONSERT (3)
OSIKTAD (3)
kANTSPE(L) (4)
S(O)MATISK (2)

Anna Andersson
(S)ARDISKA (3)
ANDERIK (4)
SAUDISK (2)
ORDkLA(S)S (2)
UNDERST(A) (5)
SVARaRE (3)
S(T)ANDerT (8)
SNidERI (7)
SAMISkA (1)
SKONSAm (1)
ELRiTSA (22)
PA(T)ETISK (1)
KANSLeR (7)
ANdORR(A)n (2)
SKÖ(r)DARE (1)
SKOLloV (1)
*INtORKA (2)
KVARtIN(G) (2)
SkENBAR (4)
MO(U)SSErA (6)
BARSTOL (5)

Matilda Gnospelius
GR(u)NDARE (5)
LANDS(D)El (3)
F(R)OTTERA (3)
SKANDAL (2)

Andreas Ericsson
(F)RESTArE (6)

Erik Elvers
KlENHET (3)
SMÅBarN (1)
BRIsANT (2)
AUToMAT (3)
sTEARIN (28)
SNARArE (5)
FARKoST (6)
STENrIK (2)
KNOTTRA (2)
GRUSTAg (1)
GALATER (4)
OstERIA (25)
rUInERA (4)
sPETSIG (2)
KATEdER (3)
SENTERa (13)
SNOTTRA (11)
TIgGARE (6)
ArtEFAK(T) (1)
SNöRLIV (2)
ETTDERA (4)
LYSDIOd (2)

Zakarias Jonsson
SKOTTdA(G) (2)
SeJDARE (4)
UTLED(S)EN (1)
BERäTTA (3)

Åsa Florholm
FRIsERA (5)
KNOTTER (1)
STENDÖd (1)
eLRITsA (22)
(T)VÅLNING (1)
bOASeRA (5)
KAFFETå(R) (1)
TrÄNARE (4)
STENRÖs (1)
FAStARE (4)
TRuBBiG (3)
u(T)SÖnDRA (3)
TräSLÖJ(D) (1)
DANSARE (11)
S(L)ÄCkArE (1)
NATTInE (4)

David Tiberg
*(A)VDELaRE (1)
H(E)LAFTON (2)
(Ä)lSKLING (1)
OMUTLiG (1)
SäRDELE(S) (2)
INBURAd (1)

Mikael Brenning
SLACKEr (2)
PURiTAN (4)
KÖTt(B)ERG (1)
*SmÅSTEG (1)
hEMRESA (2)
BESÄTTa (2)
SKINGRA (3)
(A)NDäKTIG (2)
SVANKIG (1)
(F)INANSeR (3)
PARISaR(E) (4)
KRISTNA (10)
GARAnTI (4)
DIKTARE (9)
SIGneRA (16)
SLINGrA (9)
ROSTARE (15)
SYLVaSS (1)
MASSAgE (1)
SIGNERA (16)
SäTtARE (3)
RÅSTEKa (2)
OTRoGEn (4)
*HeRRTOA (1)

Helena Åman
rANGERA (2)
DITFRAM (1)

Monica Ringheim
KoLLAGE (1)
ÖVeRTiD (2)
AmBITIO(N) (1)
(F)aRMODER (1)
SANDDyn (1)
ÖVERArM (1)
PRÄSTOs(T) (1)
MILdHET (3)
*RENLäRA (1)
REALTID (6)
STaDION (11)
SLÅENdE (2)
Sn(A)TTERI (14)
DELEGAT (2)
(A)SIAtISK (4)
(N)eGATiON (5)
STRÄNGA (6)
STORMIg (4)
SMÅLAnd (3)
SVARARE (3)
IRRiT(E)rA (3)
SOlkATT (3)
lJU(S)NING (1)
AeROSOL (6)
StADION (11)

Nils Lundström
SKOt(T)ARE (6)
ESTIMEr(A) (3)
MUNhÅlA (2)
fRAMSID(A) (2)
ANALOGI (1)
dEKO(R)ERa (2)

Emil Jacobsson
SLUDdRA (2)
föRKLÄD(E) (1)
lEDSAGA (2)
DiSKaRE (15)
NEDTOna (3)

Annica Hallberg
INfINNa (1)
vENDETT(A) (2)

Anssi Munz
FÖRVaRA (1)
STRANDA (19)

David Åhman
GRADERA (2)
INRäTTA (4)
SORTERA (20)