Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Västsvenska Mästerskapet 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
sINNRIk (2)
ST(R)aTEGi (11)
TALLRoT (5)
METmASK (1)
KVAR(T)INg (3)

Roland Olsson
TR(A)NSePT (2)
GRODSIM (2)
SKRäVEL (1)
DISKARE (35)
TRA(S)SEnT (24)
SMÖRDEg (2)
gLUtAMA(T) (2)

Mikael Ström
KANTLI(S)T (11)
(S)TORmRIK (1)
SALTARE (13)
RYTaNDE (10)
RUMStID (3)
BeROEND(E) (3)
INETSaD (10)
SMÅtTE(R)I (1)
SE(K)TANDA (3)

Henrik Johansson
STELhET (3)
bARLAST (8)
(S)INnESRO (4)
I(N)rINGAD (2)
ALSTRIN(G) (15)
FR(A)MSTEG (5)
nATU(R)LIG (11)
TORKVI(N)D (3)
PATINE(R)A (10)
T(R)OLliNG (6)

Alexandra Svanteson
SPRETIG (7)
FÖr(F)RYSA (1)
ROULETT (2)
(G)EmENSAM (3)
SPARG(R)Is (5)
*(N)ERSTäMD (2)

Paul Eberhardsson
TRÄKLOt (3)
SÄTTARe (19)
(g)ENGÄLDa (1)
LAMPFOT (2)
peNITEN(S) (3)
ElRITSA (59)
*STÖTFRI (1)

Gustaf Gimstedt
RA(B)ULIST (3)
(T)rASSLIG (21)
INSÄTtA (14)
ADErTON (22)
HAvSGuD (1)
LOGoTYP (1)
GRÖNsAK (4)

Åke Qvarfordt
(S)KAnDERA (30)
TANDbEN (8)
TRÄD(S)LAG (4)
*SP(A)RaNDE (6)
ANDERIK (10)
(F)RaMSIDA (5)