Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Gillet cup II 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Per Starbäck
STiGARE (41)
OLISTAD (15)
*MENLIGEn (1)
ERITREAN (9)
RORLINa (3)
SPONTaD (2)
STEARIN (85)

Greger Nässén
HAITIER (5)
TISSLARE (11)
BLÄSTRA (6)
STADSDEL (9)

Peter Oljelund
INALLES (11)
TIPSARE (23)

Nils Berner
NERVVRAK (1)
OTUrSAM (7)
KADRILJ (1)
LEDAMOT (7)
ÅRLIGen (2)
DiSTANS (18)
ENSLING (6)

Niklas Elmefjäll
KRÖgARE (4)
SIGNErA (44)
SNIDARe (64)
MONSTErA (24)

Björn Söderström
MARINERA (8)
SPORTIg (7)
TRANSITO (16)
CZArDAs (1)

Lisa Blohm
LEKTANt (6)
hESITERA (11)
STäDSLA (3)

Henrik Jonés
SYNTARE (23)
lÄKTARE (12)
FANDeRS (14)
BEMEDLA (1)
GiRLAND (8)

Håkan Nord
MAScARA (2)
SMÅFISk (2)
STÅLVERk (2)
*RäNTERA (1)

Mårten Björkman
URMODER (1)
TESTARE (39)

Sofia Blomberg
PARITET (7)
INrEDARE (10)
VARIERA (10)

Erika Jonés
TaNKBIL (2)
TRILSKAS (8)
SCENERI (8)
lINDANS (11)
SImFENA (6)

Sabina Immonen
MÄSTARE (24)
*AVSKYDD (1)
ÅTTONDE (4)
*OSEENDE (1)

Helena Detlof
SANDSTEN (22)
SPOLARE (20)

Claes von Hofsten
SEKtION (7)
STEGlÖS (4)
INSmORD (7)

Mia Peterson
PREMIErA (4)
SoNDERA (78)
MUSIkER (4)

Anders Lindström
KEjSARE (8)

Emma Björkman
STÄDARE (36)

Margareta Bylund-Andersson
PIRuETT (4)

Jonas Alzén
STÄNDIG (7)
KvALITET (2)

Christian Sigurdsson
DiKTARE (27)
FRISbEE (1)

Mats Carlbom
AVLOSSA (7)

Niklas Ringdahl
ARMeNIEr (6)
ARSENaL (29)
iNVÄNTA (5)
HANdFAT (3)
*TRäLACK (2)