Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
V(ÄTT)ERKAMP 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
MiNARET (29)
GArNERA (11)
MaSKERA (13)
O(B)EvISAD (1)

Anders Brandén
PASTELl (5)
TRINGeL (10)
OVIKTAd (5)
GINStAM (4)
LODLINA (3)
SNARaRE (25)

Roland Olsson
(S)ToRMASt (11)
DAN(S)STEG (12)
SLA(K)TERI (8)
Vi(T)SORDA (3)
BERGKam (1)
GONORRE (5)

Anders Apoy
KONTEnT(A) (6)
STRANDA (43)
GATStEN (15)
LIVlINA (2)

Turid Petersson
(B)ASUNeRA (4)
(L)AvERING (3)

Jessica Käll
HEmSIDA (10)
SKINGRa (11)
PLANtER(A) (19)