Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
ADVENTS(SÖNDAG) 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
gOBELÄ(N)g (1)
UTRUsTA (6)
SALDERA (30)
INSALTA (14)
SNATTRa (29)
MODEORd (2)
PILSNEr (6)
ORENSAd (13)

Gerd Forss
MANSKAp (1)
KASTLÖs (5)
BRäNSLE (4)

Mikael Forss
INnESKO (2)
RETINaL (30)
UTrENSA (38)

Pia Sjöblom
*TEjPARE (1)
SKEdAND (7)
TRAGGLA (3)

Otto Forss
DIKTaRE (28)
RESTERa (36)

Ann-Kristin Hokkanen
StyRARE (4)
bANDAGE (4)
BARNsKO (5)
ARTO(N)deL (9)

Bobbi Holmström
SLINGRA (27)
SPAnARE (21)