Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
SKALARe (20)
(S)tENGOLV (6)
NERTONA (12)
VÄkTARE (5)
(S)tEGRiNG (7)
KAm(B)RIUM (1)
KREMeRA (4)
SKRAVEL (5)
(T)OLErANS (27)
TYR(o)LARe (2)
DAGSEnS (5)

Elisabet Claezon
STeARIn (92)
*LOT(T)oRAD (1)
DANsLEK (11)
LIvRÄDd (1)
*TUNgKYs(S) (2)

Claes von Hofsten
sTILTON (8)
STÄNdEr (20)
eGE(N)MAKT (1)
OBES(T)ÅnD (2)
OBoTLIG (1)
MyNTARE (3)

Elisabet Bruzelius
(S)ALIgHET (9)
STadSBO (9)
BAStION (17)
FJOLlIg (1)

Pia Mattsson
LAND(S)OrT (32)
MASONIt (8)
FANTASI (8)
TIgREAN (9)
SAMLInG (8)
ENRADIG (6)
(B)ETtLARE (4)

Fredrik Hansson
MIN(I)STEr (10)
GELATIn (10)
FRÄL(S)ARE (8)
FREST(A)Re (16)
FJANTIG (1)
(R)ÖSTRäTT (1)
SNORKiG (7)
TIDKORt (2)
(N)ERLUSAD (13)
MåNGLAR(E) (6)
rETIRE(R)A (10)
FIN(S)kHET (2)
STATISk (4)

Roland Olsson
ESPARTo (16)
OnORMAL (8)
NORMLöS (3)
GlASERA (26)
LaSTRUM (7)
U(T)DELARE (7)
AnALFEN(A) (1)
KASS(E)LER (1)
PO(K)UlERA (1)
STEARIN (92)
TER(M)INAL (17)
OBlIGAT (3)
SAMBANd (5)
KREATI(O)N (4)
SPÄNS(T)Ig (6)
bLOGGAR(E) (5)
gONORRE (5)
SVAgS(I)NT (5)
V(I)BRATOR (2)
ASKURNA (5)
LASTING (6)

Karin Anderberg
STENRAS (32)
SNAtT(A)RE (34)
(S)ATSNING (7)
rALLARE (10)

Anna Andersson
ANSTORM (20)
DYNGsUR (2)
TUKTARE (7)
OSeRIÖS (8)
PUNdARE (11)
UTSÄnDa (10)
PuNDARE (11)
RELATE(R)A (12)
OoRDNI(N)G (2)
FLANERA (10)

Maria Åslund
KO(L)LAGeN (1)
INRISTA (41)
GRiSÖRa (3)
GOdNATT (8)
LiNDARE (33)
LETARGI (12)
SOrTERA (53)
SKONARE (27)
FÖRVArA (2)
(A)RvPRINS (4)
MATlÅDA (2)

Anita Mansnerus
INVALId (2)
ÅTSTRam(A) (4)
INPLA(S)Ta (1)
TESTArE (40)
*aRTISaN (1)

Gerd Forss
P(A)RkLIND (2)
BIFALLa (1)
*FÖRS(E)NaD (5)
LIDANDe (10)
RuMS(T)eRA (8)
SAMLInG (8)
INSMORD (7)
OR(D)SKATT (11)
ARTIkEL (15)
DIFToNG (1)
(S)IDOSTEG (3)
KVOTERa (2)

Erik Elvers
VItsARE (19)
GA(S)BINDa (5)
STEaRIN (92)
SPoLARE (22)
HONKaTT (5)
STAtERA (17)
StORHET (15)
STIgARE (46)
LASTARE (40)
sLåTTER (15)
(A)VERSiON (7)

Emma Ekman
SENATOr (57)
uTREDAr(E) (5)
URINOAR (5)
*kNYCK(A)RE (1)

Åsa Florholm
DUkNING (2)
LaSTaRE (40)
SKJORTA (7)
B(O)RrNING (3)
BOASERA (16)
(F)AtTNInG (8)

Pia Sjöblom
KONTERA (34)

Anders Apoy
FRAmSTÅ (6)
TRAmSiG (10)
GiLLANd(E) (3)
KORSDRa(G) (8)
SENaTOR (57)
BORRTOr(N) (1)
ANBLIcK (3)

Sonny Apoy
STIGArE (46)
SnAT(T)ERI (33)
TEN(O)RIST (12)
SMIDERI (2)

Mikael Brenning
ANoREXI (7)
StENRIK (18)
KRAgS(T)EN (6)
hITRESA (25)
AUKTiON (11)

Ann-Kristin Hokkanen
rETINAL (31)
RINGArE (28)
OMyNDIG (1)
SkIDARE (14)
ANiMERA (23)
KASsERA (25)
HITRESa (25)

Marianne Mattsson
kVIT(T)ERA (7)
OVIKTIg (2)
ST(A)MMARE (2)

Helena Åman
LOVoRDA (2)
GAThÖrN (3)
SAuTERA (34)
gLaSERA (26)

Turid Petersson
DanSANT (12)
ToRSK(R)oM (1)
KURTI(S)aN (7)
AeROSOL (16)
GASNiNG (1)

Monica Ringheim
STELBEn(T) (8)
BEVI(N)GaD (3)
TESTaRE (40)
(I)NITIERA (8)
(T)RETTIEn (6)
NEDrANS (18)

Åke Qvarfordt
ORDsTäV (3)
LITTErA (33)
rENRASI(G) (10)
SVEtTAS (18)
VETANDe (7)
GILJARE (2)
INSKOlA (11)
seMINÖR (2)

Åsa Sjödin
StUDERA (53)
DELIKaT (5)
KRIGARE (11)
lOCKROP (1)
VETErAN (7)
SKoNARE (27)
JuSTERA (8)

Annica Hallberg
TaNGERA (40)
SORTERa (53)