Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nyårscupen 2015  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
GNiDARe (14)
RESPONS (6)
*GASTErA (15)

Roland Olsson
bIODLA(R)E (5)
UtSEEND(E) (1)
ENTALPi (4)
STUVARE (12)
A(D)rESSAT (11)
KLANDeR (12)

Tord Eriksson
LEKTIoN (13)
(T)RÄDStAM (4)
SOL(B)LINd (2)

Rose-Marie Eriksson
PLaNERA (12)
VINgLAS (9)

Kristina Granström
GArdERA (9)
tUMLARE (20)

Jonathan Ljungberg
BES(T)RIDA (22)
sALMBÄR (1)
HÄsTS(K)IT (3)

Henrik Johansson
NERRESA (14)
(Y)RKESKÅr (1)
SPANARE (21)
(K)ONSULAT (2)
MäTRESS (1)
SAUTERA (33)
URSINNE (10)
iSFISKE (2)
NEDERsT (13)
(M)ASSTARt (2)

Alexandra Svanteson
(F)rOnDERA (4)
ISRäNNA (2)
TAKTDeL (2)
KOR(N)GRyN (2)
*S(K)ANDIsT (1)
ÅTTIoET(T) (1)
TREDSkA (16)
UTReNSA (38)
SNAtTER(I) (33)

Åke Qvarfordt
DAToRI(S)K (5)
KRANIAL (3)
StIGARE (41)
dATERI(N)G (15)
kURSARE (12)
LIfTARE (20)