Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-16  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
SODAÖrT (3)
GRÅTARE (2)
NERISaD (4)
SäLJARE (5)
SLÄTVAR (1)
BArNFe(S)T (3)
ROSTERI (10)
GALaTER (4)
KASTArE (4)
FONETIs(K) (1)
SNARHET (8)
STRaNDa (19)
SNATtAR(E) (10)
IDEALI(S)T (5)
FRAKTAL (6)
TiDF(Ä)STA (2)
(S)pELNiNG (1)
GENERaL (2)
SALtERI (11)
RoSTUGN (2)
OXIdERA (6)
DIAKRON (1)
TRAGEdI (6)
oDUGLIG (1)

Roland Olsson
(E)TSgRUND (2)
ELDnING (2)
OTOLkaD (1)
TROLl(E)RI (4)
(S)TORKORS (1)
A(T)rOFISK (1)
(T)RASSENT (8)
SLAVERI (3)
LAOTIeR (5)
GENSARE (4)
KaSSAKO (6)
DIREkTE(L) (2)
R(E)FERERA (1)
(R)eNTORKA (4)
NERVGAS (3)
GRÅsTEN (3)
STaTERA (4)
ELEGANT (3)
TIL(L)REST (3)
F(E)MÅRInG (1)
TULLaRE (7)
STO(C)KHUS (1)
DaGSlÖN (1)
NOSSERo(T) (1)
DUrSPEL (1)
KONSTAR(T) (5)
sTRETIG (3)
GRAVRÖS (1)
DÄRUN(D)Er (2)
C(L)EARInG (1)
KRONTAL (4)
ROsTERI (10)
FöRTÖJA (1)
LIvSRUM (1)
tURIS(T)BY (1)
ALSTRiN(G) (4)
SEM(I)NERA (4)
TORSIoN (1)
SKRAJ(S)EN (1)
AVSPänD (2)
SvALLIS (1)
SORTREN (1)
TIdLöSA (3)
BETAL(A)RE (2)
FOLIANT (2)
sTAR(T)BIL (1)
(S)VÄnGBAR (2)
NEDRESa (9)
DATERAd (2)
SPEL(K)oRT (3)

Göte Borg
NEDKAST (2)
BERGART (2)
TrÄ(P)LANK (1)
STR(I)MmEL (2)
(T)ANDTRåD (2)
SIDo(T)EmA (5)
uRINERA (7)
oVANLIg (2)
TORKARE (4)
SERENAD (10)
TÖsABIT (1)
TANgERA (4)
VINDDrA(G) (2)
ANALSEX (3)
gASNING (1)
SALDERA (10)
PLUNDRA (5)
(T)RASSENt (8)
MEdV(E)RkA (1)
STÖDG(A)LA (2)
TOLKaRe (10)
TIOtALS (1)
ANKOMMa (1)
RISTARe (12)
ANMODAN (2)

Alexander Viberg Sandström
sTÄMNIN(G) (2)
DATABAS (1)

Jonathan Ljungberg
(S)OLvÄRME (2)
(S)NATTERI (14)
tEaTRAL (6)
*BORDNI(N)g (1)
NIK(T)dOSA (2)
LAN(T)BaRN (2)
FORCERA (1)
ST(A)MBORD (1)
LIESKAf(T) (1)
GLASvIS (1)
JONgLER(A) (1)
RiVANDE (1)
SALTkAR (3)

Anders Apoy
FIkTION (2)
sTRIMLA (3)
sLAVERI (3)
TIlLÄ(G)Ga (1)
fÖRRÄTT (1)
ÖLSTUgA (1)
BRODERi (2)
AbONNER(A) (1)
AKtuELL (1)
BOrTREST (1)
LANTRAS (10)
EDITeRA (13)
BARhUV(a)D (1)
*MATTiNE (1)
REaVI(N)ST (4)

Sebastian Boukachabia
INSNÖAD (2)
NEBULO(S)A (1)
eRGONOM(I) (1)

Henrik Johansson
*FISKMAT (1)
iDISSLA (3)
PUNKARe (1)
SkID(L)IFT (1)
oMLASTA (2)
PROS(T)ERI (1)
FALLUCK(A) (1)
*N(E)RPeTAD (1)
BES(T)RIDA (6)

Sonny Apoy
BrODERA (4)
(K)OLORIST (1)
ANSTORM (3)
TANDRoT (8)
STENRaS (12)
fLOT(T)ARE (4)
GAMlING (1)
FiSKaRE (8)
TOrSDAg (4)
STIGaRE (9)
SIGNErA (16)
*KIKÄRTA (1)
OSVEnsK (1)
ANTIMoN (2)
*SaMARIN (1)
INDRIVA (3)
(D)rESSERA (7)
TRANKiL (9)

Alexandra Svanteson
TRaGISK (6)
*(T)REkKING (2)
TJaTTeR (1)
uTR(A)DERA (2)
STARTER (7)
ARGSInT (8)
pENDaNG (2)
TRETID(E)n (3)
SENTiMA (5)
FÖRUTsE (1)
SMÄLLA(R)E (2)
Ta(R)ANTEL (6)
kNASTRI(G) (5)
FRiSERA (5)
NAg(E)LSAX (2)
OAvSETT (1)
BERGRuM (1)
ETTDERA (4)
TrOl(L)ARE (4)
ANVäNDA (1)
KARnEOL (3)
SNaTTER (9)
sTATERA (4)
RUsT(N)InG (3)
s(E)XIGHET (1)
sALDERA (10)
KNaTTER (4)
VARMLUf(T) (1)
TRÄSkED (2)
KRIStEN (5)
MuRSTEn (4)
sTORKnA (5)
oBETALD (7)
SKONERT (2)
ETtIDEN (4)
aSSIETT (2)
*KNAT(T)RIG (3)
(S)lUNGARE (4)
UTFÄRdA (2)
SVAGHET (2)
HI(S)KElIG (1)
PiRUETT (1)
ORATIoN (2)
DITReSA (18)
TÄLTARE (2)
(S)LUNgARE (4)
(S)oLARISK (1)

Paul Eberhardsson
T(R)ILsKEN (8)
PARTISa(N) (2)
SENLA(T)IN (4)

Gustaf Gimstedt
PRO(S)AIST (2)
DIsKANT (4)
RETiNAL (5)
ReCITE(R)A (1)
INGReSS (5)
RÄTSiDA (10)
*MAORIER (1)
GRAFiSK (2)
KAsTVIN(D) (3)
TRäSPRI(T) (2)
kYLSKÅP (1)

Åke Qvarfordt
ELRITSa (22)
(A)STRAkAn (3)
TAGeTES (2)
SVERIGE (2)
(V)äRSTiNG (3)
STORLIg(A) (4)
LANTRAs (10)
STENuLL (1)
KON(s)TSIM (1)
KOmPOST (1)
l(A)NDBOrG (2)
*tRAK(T)ION (1)
ArRENDE (5)
SONDERa (21)
STaMORT (1)
LuNNARE (8)
MiSTRAL (2)
SkAKAN(D)E (1)
GNISTRA (5)
STrAMHE(T) (4)
MARKaNT (2)
BÄRN(S)tEN (1)
(S)NATTErI (14)
REtSINA (20)
StRITTA (4)
SATSUmA (2)
SONDeRA (21)
SuGANDE (5)
UTGLESa (2)
ALlEGAT (2)
LANDERI (12)
ELRItSA (22)
oNANERA (4)
SOlGATA (5)
SPARTaN (3)
(A)VUNdSAM (1)
REGERiN(G) (4)
NEDfALL (2)
TITRERA (6)
OTADlIG (2)
INSIDEr (3)
MOLLuSk (1)
HYSTERi (2)
SKOTtAR(E) (6)
NITRERA (10)
SPLINTa (3)
KR(A)gSTEN (4)
MaSSErA (3)
BESTr(I)Da (6)
SENtERA (13)
*LiSTERI(A) (1)
LÄTTNaD (4)
sTATION (7)
BEFLITa (1)
SNOTTRA (11)
(S)ATINERa (8)