Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jaha cup 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Rasmus Möllby
SERVETT (4)
HUNDRING (3)

Lars Ivansson
LINJERA (15)
STILREN (35)
TURNERA (28)
SPIONERA (11)

Elisabet Claezon
REALITET (7)
KVADRAT (2)
KLUMPIG (1)
BERÄTTA (9)

Mårten Dahlberg
FLANKERA (5)

Emma Björkman
*NJUTARE (2)
INRISTA (40)

Ausa Jonsson
MASKROS (5)

Elisabet Bruzelius
KARAVAN (2)

Sahra Rydh
*BASTARE (1)

Tine Norling
MARKERA (10)