Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
FNITtRA (12)
S(T)ÄNGSlA (3)
INGrESS (6)

Niklas Elmefjäll
SKoLDAN(S) (10)
TONSä(k)ER (3)
*STIliKO(N) (2)

Björn Ericson
SMÅ(P)ArTI (1)
SViNDEL (5)
STENKoL (10)
DELIRAN(T) (22)
GETPORS (1)

Claes von Hofsten
M(A)SKERAd (3)
HANDLED (3)

Inger Wingård
REDIn(G)OT (7)
INRIKTA (11)
DRIBBLA (2)
(M)ATSEdEL (10)
RISTARE (54)
NERSatT (14)
TONsIlL (7)

Karin Anderberg
INORDnA (12)
ÄNGSLAn (4)
ScENERI (8)
SKOLTiD (5)
TIDSANd(A) (4)
LIgGARE (6)
FARSArV (3)
SNoTTRA (31)

Anna Andersson
ROSARÖD (2)
LATINSK (9)
OR(I)ENTAL (8)
ISLAMSK (1)
RETSInA (59)
SNOTTRa (31)
KRAMSNÖ (5)
PuNKARE (5)

Maria Åslund
kLINKER (4)
(M)ATPLaTS (4)
LANTrAS (26)

Tommy Vaske
INTrÄDA (13)
SMULTEN (2)
IRRI(T)ErA (7)
STÄLl(A)rE (8)
ANDUNGE (7)
sKRItTA (24)

Zakarias Jonsson
FÄ(R)SKOSt (2)
BEDARrA (5)
LÄSBARN (2)
VARiNOM (2)
(N)ERlUSAD (13)
BANTARe (16)

Annelie Gredander Ladó
ÖvERTAG (6)

Malin Ståhlner
SNATTrA (29)
(T)aNKELeD (4)
FIgURIN (1)
pLUNDRA (2)

Cecilia Karlström
KLaNDRA (4)
KOLlAGE (6)
loTTERI (26)
STREJKa (10)

Mikael Brenning
BEGRäN(S)a (6)
DOSErIN(g) (8)

Jessica Käll
NERfALL(A) (1)
MATPRIs (6)
KULSPeL (1)
SpRATTl(A) (4)

Åke Qvarfordt
KNATTER (14)
ENSIlERA (12)
OMANSKA (2)
FRITAGa (6)
NEDTONa (6)
DISTaNS (19)

Per Persson
SOLREgN (6)

Julia Jacobsson
mEtODIK (6)
STELbEN(T) (8)