Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SM 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
BRISANS (2)
TIGGARE (12)
(I)STERBUk (2)
(S)AMSÄNDA (1)
SPR(A)LLIG (7)
SpIONER(I) (4)
I(N)DOLENS (5)
*(A)NVISARE (3)
MÖNsTRA (7)
KLaMMER (2)
(E)nSARTAD (14)
NATURIS (14)

Nils Berner
SNATTER (34)
DiSTANS (19)
BRiSERA (18)
KONS(T)ANt (2)
INSkOLA (10)
KITTLAS (4)
SIMFeNA (6)
STuDERA (52)
SPLiT(T)ER (6)
INnERST (19)
STUDERA (52)
FÖrSENA (10)

Lisa Blohm
pI(T)EPALT (2)
(S)KIDRESA (11)
TROTSIG (8)
ASpIRE(R)A (7)
FRiKAST (4)
RENsKUR(A) (2)
GESTALT (6)
FORmERA (7)
AStEROI(D) (20)
*FROSTAD (1)
KRUSTAD (8)
KORSöRT (1)
SLAMMER (5)

David Holmberg
LANGARE (17)
UTSlA(G)EN (11)
SlÖTITT(A) (1)
STATARe (31)
MATADOR (7)
STiLREN (35)

Johan Rönnblom
ANgLIST (4)
MONeTÄR (2)
*(R)ENOTERA (1)
DIALEkT (3)
KÄrASTE (3)
FäKTNI(N)G (1)
HALSRiN(G) (4)
S(E)XVAnoR (1)
OFFERE(R)A (2)
ISVA(T)TEN (8)
TUSEN(T)Al (4)
GRÅDAsK (2)
BEViSTA (9)
*INN(E)DAnS (1)
InKASSO (6)
TÄnDSAt(S) (1)

Johan Berner
MORDISk (10)
RUINERA (16)
DiTReST (4)
(P)ANTBREV (1)
(H)ELSTEKt (1)
(T)ANDKRÄM (2)
DAGSLöN (2)
AmUlETT (4)
RIkSDaG (3)
mODERAT (24)
(S)ATINERa (32)
TIStRON (5)

Björn Ericson
LEUKeMI (2)
A(R)ROGANT (3)
URNGRAV (1)
SITU(E)RAD (10)
NEdERST (13)
STREAKA (8)
ÅTNÖJAS (1)
ANNALI(S)T (1)
*PROMOT(E)R (1)
ÖRNNÄSA (2)
POSTRÅN (2)
NÄRSKoT(T) (1)
TIDEbÖN (1)
rIDSTIG (1)
(N)ITpRESS (2)
(G)RÅlUDEN (1)
S(P)IlLTID (1)
*SLiDDJ(U)R (2)

Erika Jonés
TORsDaG (19)
ALLIERa(D) (2)
BETRÄdA (10)
RE(G)eLBOK (2)
eLDVAKT (9)
slAKHET (6)
GRÅSTen (8)
*LOSSARE (5)
LUNgMOs (2)

James Reimdal
AVdUNS(T)A (3)
*pINSERA (1)
KREvERA (7)
UrINErA (13)
F(Ö)RLIKaS (1)
(T)IDSReSA (19)
LACKSKO (1)
TENTAnD (5)
BAStION (16)
DAgSbOT (3)
PaSSaRE (15)

Martin Bender
RÅDSlUT (1)
TERTIAl (7)
ScROLLA (2)
VIKtORI(A) (1)
fÖrSEGE(L) (2)
TROTsKI(SM) (1)
TERmINA(L) (14)
ScANNeR (4)

Claes von Hofsten
AGNAtI(S)K (5)
LANSErA (55)
SoLSKeN (7)
SJu(K)RESA (1)
STÅLbAD (2)
INTRÄnG(A) (3)
*TISS(L)ArE (11)
RESONER(A) (25)

Elisabet Bruzelius
KLOTTER (5)
sTEARIN (89)
BEvIsTA (9)
bEdARRA (5)
EFTERsE (3)
AVKLI(N)GA (1)
(R)OTVÄLTA (2)
TRaSSLI(G) (21)
F(I)SKeBåT (1)

Pia Mattsson
(T)IGRERAD (9)
RIKEmAN (4)
dEGRAND (3)
DRAPeRA (5)
MASERUR (3)
StÄMPLA (4)
pISTAGE (11)

Fredrik Hansson
*iNZOOMA(D) (1)
(M)ÄLTNINg (1)
AVIGHeT (6)
bOR(G)ENÄR (1)
OlIKHET (7)
RAGGaRE (10)

Gunnar Janson
PARkERA (11)

Roland Olsson
ALlIANS (5)
NERLUSA(D) (13)
SIDBEnA (12)
LANDErI (22)
SIERSKA (8)
IDISSLA (7)
ANk(B)ONDE (1)
SA(N)SERiF (7)
MO(N)STErA (25)
vETERAN (7)
UTSkOTT (1)
VALSARE (14)
S(T)ANSeRI (17)
(G)ROSSESs (2)

Karin Anderberg
GNISTRA (32)
BLÅsARe (7)
FENDERT (3)
OSTeRIA (76)
sALU(T)ERA (16)
SÄNDARE (35)
SErBiSK (3)
gRAs(S)ERA (9)
BORTrES(T) (5)
RagGARE (10)

Anna Andersson
(T)rAVBANA (3)
TABAScO (2)
tAN(I)GHET (6)
SATSDEl (15)
SALTERI (60)
DiSKARE (35)
UPpMÄTA (1)
*AVDeLAd (1)
SENTImA (13)
(S)KoTTfRI (1)
BjÄLLRA (2)
RELIgIO(N) (2)

Maria Åslund
ASsEGAJ (1)
FRuKOST (2)
INTRÄDa (13)
SERVETt (4)
STeNHUS (5)
TUNGSAm (2)
MONtERA (25)
aRME(N)ISK (7)
PRAKTIS(K) (3)
*ÅSEenDE (1)

Elof Hansjons
SyNTARE (23)
STENRiK (17)
KATTfOT (5)
L(A)NDSdEL (3)
STUVaRe (12)
(B)ETVInGA (3)
RELEv(A)NS (4)
TUSeNDe (6)
STRIMLA (15)
SLåNBÄR (2)
STA(T)UERA (10)
HANdFAT (4)
rIMF(R)OST (1)
SENTIDA (43)

Tommy Vaske
PÅLuRAD (1)
INRIStA (40)
KURSERA (2)
pOLISI(Ä)R (2)
(K)ROGNOtA (1)
FUNDERA (11)
nEr(S)OTAD (20)
STeN(S)TOD (20)
SÅNGARe (23)
*LANTBOD (1)
tAGETES (2)
IShALKA (1)
OMSKOlA (2)
RISTARe (54)
(T)RETTIEn (5)
KRANBIL (2)
RASTLös (6)
KINDPUS(S) (1)
sILLAKE (5)

Anita Mansnerus
*KONSTLa (3)
SOrTERA (51)
ROSmARI(N) (8)
SKOHoRN (1)
MATERIE (3)

Anders Skjäl
INSNÖaD (4)
ORÖRlIG (2)
SLUtARE (25)
KLiSTRA (26)
AGITeRA (25)
STRuNTA (22)
STUdERA (52)
BRISERa (18)
(S)MÅTROll (1)

Gerd Forss
STA(M)KRoG (2)
AIDsTE(S)T (6)
DaGVISA (1)
TIDSRaM (13)
rISTARE (54)
GREnA(D)IN (1)
*KASTING (1)
S(T)AMtrÄD (2)
APTITlI(G) (2)

Erik Elvers
(T)AXiRESA (9)
OSUn(D)HET (3)
ST(A)DsDEL (9)
TuRNERA (28)
RENRaKA (4)

Emma Ekman
TANdBEN (8)
RUnD(R)ESA (10)
LuNNARE (8)
INBILsK (1)
(M)USIKsAL (1)
(O)SMOtISk (1)
*SMA(K)TEST (1)
SKRäVLA (2)
SEgERTI(D) (5)
D(R)AGsTER (16)

Åsa Florholm
RÅSIDEN (6)
MaTErIA (16)
OLÄSlIg (2)
PA(N)ERING (3)
POLiTIK (3)

Mikael Forss
ÖvERTAG (6)
(I)TALIkER (4)
STöDDIG (3)
RITNiNG (2)
TaNGERA (37)
LUtt(R)ING (1)
R(E)GNMOln (4)
DISKANT (18)

Alexander Viberg Sandström
sTREJKA (10)
FONDErA (9)
TR(Ö)STaRE (5)
rESPEKT (1)
U(T)SlAGEN (11)
LAKRiTS (12)
KARoTEN (7)
FOSTRAN (8)
fI(S)KEDON (1)
mARKANT (9)
aVRUSTa (10)
TEOSOFi (3)
GODSAKE(R) (3)
(M)ORMONSK (1)
bÅTPLAT(S) (1)

Jonathan Ljungberg
STILART (5)
HaRLE(K)IN (2)
ANiSETT (16)
rEGNTID (3)
VERSFOT (3)
SEXSLAv (2)
MAESTRO (27)
SKoLB(A)RN (4)
UTRItAD (4)
FRAMLE(T)A (2)
(J)ORDNÄrA (3)
LASTBAR (5)
UTR(O)pARE (4)
(O)KRISTEN (7)
BEDrÖVA (1)

Anders Apoy
LaNSERA (55)
lANSERA (55)
SALDERA (30)

David Tiberg
SNÄSNIn(g) (1)
lEUKEMi (2)
SLÖsERI (5)
EKIPErA (5)
LUNTaRE (29)

Henrik Johansson
UnDERST(A) (12)
sTRATEG (17)
GNATARe (5)
rESOLUT (12)
GR(A)VBREv (1)
*FLUSfAt (1)
(S)TADsDeL (9)
BRoTTAS (13)
RAlJERI (1)
RESKLAr (11)
RE(G)NSkUR (5)
MEXIkAN (1)
mANSGR(I)S (9)

Sonny Apoy
L(A)GMoRAL (1)
MArKANT (9)
SÖNDrIG (4)
UTSTöTA (3)
F(O)TOGRAf (1)
SEGLaRE (17)
BETNINg (1)
KÄRANDE (7)

Cecilia Karlström
(G)LASkLaR (4)

Björn Jansson
TAN(D)VäRK (2)
pLAKETT (2)
KoRTEGe (7)
R(E)DINGOT (7)
KORThUS (3)
ArGSINT (18)
ÅRSRiNG (3)
SPLiNTA (7)
STOIKER (12)
u(T)GIVARE (5)
RAGgMUN(K) (1)
SKALaRE (20)
*INFET(T)AD (1)
SKö(V)LARE (2)

Mikael Brenning
SKOjArE (9)
ARRenDE (17)
TuRISTA (10)
IGENSAT(T) (7)
*AVSTIGA (5)
SÄNDArE (35)
PA(T)RIARk (5)

Helena Bertilsson
SLARVIg (8)
LAKRItS (12)
NEDsATT (20)
RE(N)SNInG (4)
S(A)TiNeRA (32)
STORBAK (9)
StEARIN (89)

Kajsa Bråting
K(O)NSTlAD (8)
MATRaST (4)
VERSiON (11)
(M)anSGRIS (9)
S(A)LUTERA (16)
LANDSDE(L) (3)
tRIVSAM (5)
(B)aRNSITS (2)
BoRGARE (8)
AnDERIK (10)
STEnRAS (31)

Ann-Kristin Hokkanen
TRÅDSm(A)L (9)
STuDERA (52)
EST(E)tISK (7)
ÄLSkARe (10)
StOL(S)BEN (10)
REtSINA (58)
sOLSKEN (7)
SäREGEN (2)
LAsARET(T) (9)
RADSLUt (11)

Alexandra Svanteson
AVISERA (32)
SpRINGA (16)
FRISVAr (1)
SIkTARE (20)
M(E)DTAGEn (5)
rENSkAV (6)
KNAS(T)RIG (4)
TiD(S)AXEL (3)
LEDKORT (3)
SKRiNDA (23)
pOTATIS (9)
MAIZENA (4)

Marianne Mattsson
pLÄDERA (5)
*STeNARE (2)
T(R)ASSERA (25)
*eMITTEN(T) (1)

Johannes Åman Pohjola
(B)ESTrIDA (22)
ELDFAsT (14)
SIDOR(U)Ta (3)
GArDIST (27)
STeNBOR(D) (10)
TATArIS(K) (7)
MANSLeM (4)
LAT(I)NARe (13)
H(A)NDlARE (8)
SÅrKANA(L) (1)
SJÖbRIs (2)
(R)OmANIST (8)
DUAlISM (3)
TRILSKa(S) (8)
SENATOR (55)
Ha(N)DSKAS (6)
ADHEs(I)ON (4)

Helena Åman
TENsION (9)
OCKrArE (3)
BIKTFAr (2)
bRI(N)GARE (3)
DITReSA (50)
SKRINdA (23)
SAXNING (3)
KASTaRE (36)
*ISOTERA (1)
FÖRLOVA (2)

Turid Petersson
SNiDARE (68)
VEl(O)DROM (1)
INrEDa(R)E (10)
ROSENDe (6)
bOKSLUT (2)

Jussi Pohjola
o(P)TIMERA (6)
RoSTERI (27)
EsKADER (11)
BELASTa (13)
OMFORmA (1)
MOTtAGA (6)
RASTLÖs (6)
SmILbAN(D) (3)
oLISTAD (15)

Paul Eberhardsson
vI(T)MOSSA (2)
PREL(A)TUR (1)
ALS(T)RaRE (13)
EXISTEN(S) (5)
(S)KALNING (2)
ÅRTION(D)E (2)
MäKLERI (2)
HITRESA (24)
(S)NATTRAn (13)
FöRSTAG (2)
DESERTö(R) (1)
SPÄNSTa (3)
SK(O)SNÖRE (3)
(T)URLIStA (14)
S(A)LTSTOD (5)
ENSEMbL(E) (2)

Monica Ringheim
RISKERA (32)
MEdVInD (1)
SNEDSTe(G) (5)
RÖDbETA (2)
BekOSTA (13)
NIh(I)LIST (1)
KOpIERA (9)
SLIPErI (4)

Jessica Käll
MA(S)kNiNG (4)
(SE)RpENTiN (1)
PYTTSaN (1)
MoNTAGE (5)
KaNSLEr (14)

Gustaf Gimstedt
SENTIDa (43)
ROMANIs(T) (8)
KLASSlA(G) (2)
fELSTEG (4)
öLSKATT (1)
REAKTOR (6)
mEDITE(R)A (9)
(S)ALTStOD (5)
LASAGNe (5)
DISKEtT (7)
ÄVENTyR (2)
kASSERA (25)

Mattias Persson
LySANDE (13)
ISOlERA (46)

Åke Qvarfordt
MONSTER(A) (25)
(O)PACITEt (1)
ORAtIoN (8)
STEROiD (18)
sOLSIDA (17)
MaNSARD (7)

Svante Berg
FEMTiEN (3)
STENkOL (10)
SpOLING (3)
TrADERA (35)
FOlIERA (11)
SkRUVaD (4)
STORKnA (20)

Julia Jacobsson
MäNNISK(A) (1)
DAGSTuR (6)
GOTIsKA (4)
(S)ÄNKNiNG (1)
StOIKER (12)
(T)RASsERA (25)
INLOtSA(D) (4)
g(R)UNDARE (7)
hAITIER (5)

Nils Lundström
ASKUNGe (3)
RALLAre (10)
GRAVStE(N) (12)
(H)AnDSLaG (3)
PREDIKA(N) (1)
SAMARIT (8)
LIDANDE (9)
ERoSION (6)

Birgit Hognert
SArDELL (11)
tEKNING (6)
TeNDERA (38)
*SLITARE (1)
SMILARE (9)
TrÅDLÖS (1)
(B)LOMsTrA (2)

Teresia Forsman
SANDDyN (4)
StENBRO (12)

Emil Jacobsson
ÅRSKORT (3)
GuLSPAR(V) (1)
sUSNING (6)
*(S)MÅSPARa (1)
AVSIDEs (5)

Annica Hallberg
INGNiDA (1)
STAgNER(A) (32)
STÄDARE (36)
SArDISk (6)
AZERiSK (20)
ISOlERA (46)
hANTERA (22)
PERGOlA (4)

Cindy Åkerlund
(VI)NTERDAg (1)
REDIGEr(A) (11)
tENTERa (26)

Andreas Ek
BEFoLKa (2)
SKRäDDa (5)