Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakob Cup 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
MASONIT (8)
GU(L)DPRiS (3)
SåNGARE (23)
OSTErIA (77)

Gerd Forss
PErSISk (3)
ALThORN (4)
FiSKLÅD(A) (1)
STENGOD(S) (14)
STEnBIT (8)

Maria Ellfolk-Lasén
LJuSTRA (3)
(E)NSARTaD (14)
DILIgE(N)S (2)
NEDEMOT (2)
STEGlIT(S) (6)
BeTINGA (7)
eSTRADÖ(R) (8)
sPANARE (21)
oBRUTEN (3)

Mikael Forss
bERUSAD (6)
*DUBLETT (1)
SA(T)INErA (32)
PATRIoT (4)
mADRASS (6)

Pia Sjöblom
SIMmARE (10)

Ann-Kristin Hokkanen
SMETANa (11)
KANdERa (24)
iNVÅ(N)ARE (1)
(M)ONsTErA (25)

Gunnel Wikström-Gunn
ERTAppA (2)
TOAlEtT (4)