Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
IN Cup 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
INViTERA (8)
SNATTER (33)
LANSETt (21)
PLISSERA (5)

Henrik Fröjmark
*NEDSOLKa (1)
HITrESA (24)
KNEGARE (7)
RADbAND (4)
OSTmASSA (6)
TRANDANs (11)
FRÄLSARE (8)

Peter Oljelund
ISOLERa (45)

Nils Berner
TORPARE (12)
TRAKTERA (7)
SNEDDEn (2)
SORTERA (50)
SKANdERA (30)
TAhITIER (2)
*VÄNSTRA (5)
TENNSTOP (4)
ENSTAKA (18)

Niklas Elmefjäll
AkTERST (8)
FÖRkORTA (3)
*INLOTSa (3)
ALERTEN (18)
LINDaRE (32)

Lisa Blohm
KONSTRA (19)
oRGANIST (20)
ANDERIK (10)
FRiTERA (17)
SFÄRIsK (2)
LUNnARE (8)

Victoria Gejrot
DADAIST (6)
SPLITTeR (6)
*STIGANDE (3)

Gunnar Andersson
TRAGEDI (12)
SKIdORT (6)
ÖDLEART (3)
MONSTER (15)

Henrik Jonés
STUvARE (12)
SLiNGRA (27)
TRICKSA (6)
TRANSiTo (16)
gRISSEL (4)

Håkan Nord
KAPITel (4)
oSLIPAD (3)
oTAKTISK (2)

Mårten Björkman
RöDRUTIG (1)
KLASSERa (5)

Elisabet Claezon
KRICkET (1)
SvIKARE (10)

Claes Gejrot
BORDELL (4)
VårDARE (4)
KYRKORåd (1)
*RITMALL (1)
LAXERiNG (3)
SvARTnA (22)

Erika Jonés
POLENTa (10)
CISTERn (3)
*SOLNING (1)

Sabina Immonen
INOmhUS (4)
ISOTERM (12)
FORNtIDA (5)
SåNGARE (23)
SYSSLING (2)

Claes von Hofsten
*LASSERA (2)

Susanne Karlsson
TITTARE (19)
TRÄDSTAM (4)

Niklas Ringdahl
fORNTID (5)
DOSsIER (12)

Lennart Lundquist
LASTARE (39)
TULLARE (19)
oTrOGEN (7)
sMYGARE (6)

Elisabet Bruzelius
MARKanT (9)
TEXtRaD (11)