Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Västsvenska Mästerskapen 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
sPARTAN (6)
KORnING (2)
OKURAnT (2)
NEKANdE (1)
(B)ETVINGa (3)
GNIDARE (14)
SKrIPTA (5)

Roland Olsson
DISkARE (35)
ISOlERA (46)
RUTERNi(A) (7)
TONnAGE (6)
nEDSATT (20)
*GLiSSER(A) (1)

Kerstin Palö
TATuERA (14)

Anders Apoy
OmElETT (2)
TANDrOT (19)
STRÄCKA (8)
UrFADER (2)
FÖRTIga (3)

Henrik Johansson
OrDI(N)ERA (17)
TETANUs (7)
dENOTER(A) (6)
SATIRIS(k) (6)

Sonny Apoy
MoNTAgE (5)
FÖRSVAR (1)
(S)TORToRg (3)
SLaKT(A)RE (17)

Alexandra Svanteson
ANeS(T)ESI (4)
L(A)STKRAN (3)
NERKAsT (11)
TRAN(S)ItO (16)
BElEVAd (2)
SORtERA (51)
AgITERA (25)

Paul Eberhardsson
(G)ARDeNIA (2)
gRÖNST(E)N (1)
eNKRONA (7)
CHAUSSE (1)
HYDRErA (1)
RInGAkT(A) (3)

Åke Qvarfordt
TOVNING (4)
RANgERA (5)
RARITEt (7)
SEGLARE (17)
BETOnAd (6)
sTYREL(S)E (2)
TANGERA (37)

Birgit Hognert
VRIDBaR (2)
KONTERa (33)