Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-16  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Henrik Holmström
PRInTER (2)

Pia Mattsson
GLANSIS (1)
ANeKDOT (4)
B(A)NDNING (1)
bORSTEN (4)
(B)ETRYGGa (1)
MUrNING (1)
OMTALAd (1)
SNUSARe (13)
RyKANDE (2)
SEKuNDA (5)
LINDARE (13)
ÖREStAD (3)
STEAriN (28)
MODESTI (2)
RÅSEGeL (1)
DIAsTAS (3)
pRINTER (2)
I(N)TARSiA (4)
DEKAnUS (3)
STAvELSE (3)
HANSEAT (4)
FREKV(E)nT (1)
LEKTANT (4)
HElSIDA (6)

Roland Olsson
AMNESTI (6)
LANdSOR(T) (8)
DISKRET (2)
TRANSIT (5)
MÅlTIPS (1)
SIDEROS (5)
DRAGOM(A)N (1)
DEVI(ER)iNG (1)
TAND(H)ALS (3)
(N)ÖDfODER (1)
sPONTAN (2)
(S)ALUpRIS (1)
bETRÄDA (2)
ARRENDE (5)
V(I)NLÄGEl (1)
SAMkÖRA (2)
BO(T)TnARE (1)
InETSAD (8)
ANS(T)ORMA (4)
STÖ(D)GALa (2)
STO(R)SkOT (1)
ORAN(G)eRI (2)
ANIMERA (7)
SAnGrIA (4)
OSTARTA(D) (2)
SAlUFöR(A) (1)
TREDSKA (6)
f(R)OSSErI (1)
LAST(K)RAN (3)
PR(E)DIKAn (3)
BRUD(F)OTo (1)
IgNORAN(T) (1)

Göte Borg
aLIE(N)ERA (3)
STORDiA (15)
MUSIK(A)Nt (1)
MEtODIK (1)
KNOStER (3)
KErRCE(L)L (1)
SMÅStAD (1)
ATROPIN (2)
SPERMIe (2)
SIMU(L)ErA (4)

Jonathan Ljungberg
BRISERa (3)
SVINDyR (1)
SNOTTRa (11)
LÖ(S)ENORd (2)

Anders Apoy
kAROLIN (2)
MADEIRA (5)
LANDS(O)RT (8)
PAK(E)TbIL (1)
FIEnTL(I)G (1)
STATIoN (7)
SVINdLA (3)
STATARe (10)
ANRÄTtA (1)
bITANDE (3)
ROStARE (15)
SNARaRE (5)
OStVArT (2)
DREsSERA (7)

Sebastian Boukachabia
StORDIa (15)
FAnDERS (4)
SABOTÖr (1)
SLÖsARE (4)
(B)ONItERa (2)
ETTIDEN (4)
SAMtLIG (2)

Henrik Johansson
BOR(T)SIDA (5)
RESKA(S)Sa (2)

Sonny Apoy
*PArNTER (1)
BRUnSTI(G) (3)
STiCKeL (1)
lINDARE (13)
SKRI(D)SkO (1)

Björn Jansson
ÖVERTiD (2)

Alexandra Svanteson
(V)AlPNInG (1)
VÅRDNAD (1)
MURsTeN (4)
kRAG(S)TEN (4)
tOLERA(N)S (8)
KRISTEn (5)
RÅSIdEN (4)
AMNEStI (6)
(K)ARmOSIN (1)
rESTERA (3)
hELSIDA (6)
TREKANT (3)
iSOLeRA (13)
*KNATTRi(G) (3)
PASSiON (3)
rOMANIS(T) (3)
*MARsALK (1)
ANNaLER (2)
STORDIA (15)
PROSA(I)SK (2)
ISLAGEn (2)

Johannes Åman Pohjola
PLATiNa (1)
PILKARE (1)
OmKRETS (1)
fRaM(G)ENT (5)
RÄTTNI(N)G (2)
N(E)RKORTA (4)
TESTARE (9)
REaPLAN (1)
UtLA(N)DEt (1)

Paul Eberhardsson
tRILOGI (2)
STADSBO (2)
(A)LKEMISk (1)
VRESrOS (2)
ELRITSA (22)
(K)OLTRAST (2)
OxRUL(L)AD (2)
(S)AMbINDA (1)
sAMKÖRA (2)
(V)ERKsTAD (2)
KaS(T)VIND (3)
BEsUDL(A) (4)
(G)EnGÄLdA (1)
ANLÄNDA (1)
TÄLTNiN(G) (2)
NOTABEL (3)
fÄL(T)HARE (2)

Gustaf Gimstedt
GRADvIS (2)
REALISM (5)
UTSPElA (2)
SKALERI (7)
STENaRT (6)
DRUCKEn (1)
MAcKABE (1)
AVSKEDa (3)
PALADIN (2)
DRES(S)ErA (7)
T(A)LLbARR (3)
StENGET (4)

Åke Qvarfordt
STEARIn (28)
BeTINGA (4)
KLARERa (3)
GNISTrA (5)
UTtRÅK(A)D (1)
MANGOLD (2)
RoSEVIN (3)
SkLEROS (1)
GRäSARE (1)
ÅTErKRA(V) (2)
HAITISK (1)
SEGLATS (4)
(S)ALTLAkE (1)
TOLKArE (10)
(B)RILJANS (1)
HI(T)TELöN (1)
STRETIG (3)
DANSk(h)ET (4)
SIERSKa (5)
IGNOrER(A) (3)
REvERSA(L) (1)
MODERAT (4)
dATAMaN (2)