Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning ht16  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
KArTELL (1)
SCANNEr (3)
KNASTER (9)
BESTRåL(A) (3)
BELAmRA (1)
ELBrIST (2)

Björn Söderström
*SÅGTAND (1)
(N)ATTSIdA (3)

Claes von Hofsten
KLANDER (3)

Elisabet Bruzelius
StUDeRA (7)
PLOTTRA (2)
hALSTRA (2)
tjUSARE (4)

Fredrik Hansson
SOLvARM (2)
SAlIGHE(T) (1)
SKrALTI(G) (4)
SAD(E)LtAK (4)
StADSBO (2)
STrANDA (19)
SLAGsI(D)A (5)

Roland Olsson
SOLSkEN (1)
SEpTIMA (4)
ANDErIK (4)
NERSNÖA(D) (3)

Karin Anderberg
(K)RuSNING (2)
SPATTiG (1)
ToNSKAL(A) (2)
UTRIVEn (2)
FRAMT(U)Ng (1)
dIKTERA (7)
STORDiA (15)
OSAKLIg (1)
FLORERA (4)
TIlLTAG (1)

Anna Andersson
Bl(A)DNING (1)
*TOLLARE (1)
(K)ALENDER (1)
STeNRAS (12)
MINAREt (7)
ERSäTTA (7)
OLeANDER (5)
AXELReM (1)
RÄTSiDA (10)
STiGARE (9)
SALDERA (10)
pARaSIT (2)
MaKARON (1)
mETANOL (4)
STEKNI(N)g (1)
FRITERA (5)
nATTMÅL (1)

Matilda Gnospelius
StORKNA (5)
STUTERI (9)
TOMTEf(A)R (2)
LINDRI(N)G (3)
oXiDERA (6)
I(n)KASTARE (1)
*UTRÄKNA (2)

Erik Elvers
LAsTARE (7)
SLAMmER (1)
STiLETT (3)
DRESsER(A) (7)
UTRENSa (14)
SPELARE (7)
RONDElL (2)
G(R)UnDARE (5)
GRIfFEL (1)
KANTeLE (4)
RoDDARE (4)
SpLITSA (2)
H(E)TSnING (3)
SpRICKA (1)
SKRItTA (7)
BoKStAV (2)
VeRANDA (3)
BEFaTTA (3)
(R)ESONlIG (4)
REMIsSA (4)
S(T)IFTARE (5)
SAMTIDA (5)
rESONLI(G) (4)
(F)ATTNInG (1)
RENfAnA (2)
UNDERSt (10)
KNASTEr (9)

Åsa Florholm
kALSONG (5)
InSAMLA (5)
RUNDR(E)Sa (2)
LASTARE (7)
InSTIF(T)A (3)
HaNTERA (7)
RENDERA (5)
STAN(S)ARE (8)
DISKO(T)Ek (1)
IdEBANK (1)
HUSERin(G) (3)
*LOTsARe (1)
*STA(N)NING (3)
*ReNHANE (1)
SNIDARE (17)
bOASERA (5)
*EL(E)KTERA (1)
DELSTAt (9)
paLMERA (1)
FÖ(R)SVARA (2)

David Tiberg
ARTIKeL (2)
FOSTRaN (4)
SANDKOr(n) (3)
aNDANTE (1)
UtSÄNDA (2)

Mikael Brenning
STöRNInG (4)
STEARIN (28)
*STUnGEN (1)
(N)OLlNING (3)

Monica Ringheim
SENTERa (13)
FORNSaL (2)
OTROLig (4)
mIRAKEL (1)
KORNETT (1)
STÄNk(A)RE (6)
RIN(G)DANS (3)
NEUTRaL (4)
(K)ORSNINg (3)
STAdIOn (11)

Emil Jacobsson
T(A)RMvrED (1)

Annica Hallberg
STRATeg (5)
VINTRAS (4)