Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Finlandssvenskt mästerskap 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
TENDErA (38)

Anders Skjäl
NEdRESA (19)
ORDSTÄV (3)
MuNKORG (2)
DÖdlIGH(ET) (1)

Gerd Forss
SKR(O)TBiL (3)
ENRÅDIG (1)
MOThÅRS (1)
tRÅLARE (18)

Stefan Sjöblom
STÄDARE (36)
MOn(S)TERA (25)
daNSARE (50)
FUNGErA (12)
MUNTLIG (2)
HUNDRAS (9)

Mikael Forss
TERMINA(L) (14)
LEKTaNt (7)
STEARiN (89)

Pia Sjöblom
KUPErAD (1)

Ann-Kristin Hokkanen
SeGLARE (17)
AvISERA (32)
fLIRTIG (1)
oSTERIA (77)
oSTeRIA (77)

Monica Envall
SäNDARE (35)
SÄNDaRE (35)
FaTTN(I)NG (8)
SöNDrIG (4)

Mikaela Sallmén
ORANG(E)Ri (3)