Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
JULFRID  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Elisabet Claezon
REtSINA (58)
rENSTAM (16)

Karin Anderberg
Fr(A)KTION (6)
SEKTION (7)
SKRikIG (2)

Anna Andersson
DIsKARe (34)
NEJLIKa (2)
TRÄsLeV (3)
NEDRÖsT(A) (10)
tRETTON (8)

Maria Åslund
SkONaRE (26)
FÄRGARE (3)
REDnING (8)

Åsa Florholm
APATISk (1)

Daniel Pettersson
*LANDARE (6)

Kajsa Bråting
LASARET(T) (8)
skOLDAG (6)
LÖGnARe (8)
MäST(R)ARE (2)

Helena Åman
SKäNDAR(E) (7)
*sÖVANdE (3)
StiGARE (41)
SALUtER(A) (15)

Turid Petersson
OPpONER(A) (3)
(S)PArrING (6)
OpERErA (11)

Jussi Pohjola
FyRS(I)(T)SIG (1)
bETRoDD (2)

Monica Ringheim
PiSTAGE (11)
VINÄGeR (3)
(H)ÖrNTAND (3)

Lotta Åstrand
SKAkNI(N)G (4)

Emil Jacobsson
ReTSINA (58)
GLANSiG (2)

Annica Hallberg
UT(P)RESSA (3)
LUTTRaD (9)
(F)LOTTARe (10)