Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nyårscupen 2016  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
NEDKASt (14)
EnSIDIG (4)

Roland Olsson
ERRA(T)ISK (2)
cELLIST (2)
(G)ODSAKEr (3)
(AN)ODISERA (1)
ILLY(R)ISK (1)
TANDROt (19)
SALTErI (61)
S(N)YFTARE (3)

Tord Eriksson
*VITmEN(A)D (1)
ASOCIAl (1)
(S)TÄDSKåP (1)
OrDS(P)RÅK (1)

Rose-Marie Eriksson
PRåNGLA (1)
SANDHöG (1)
UTKRäVA (2)
UTRENSa (38)
DRaG(S)TER (16)
STRÄNGA (21)
KORSD(R)Ag (8)

Susanna Niklasson
GLASkUL(A) (1)
TENTERA (26)
TRESID(I)G (3)
LISMARE (26)
STÄDaRe (36)

Jonathan Ljungberg
ALERTEN (18)
ANDaNTE (8)
TRÄAkTI(G) (3)
MATSEDE(L) (10)
LåNETAK (1)
MåTTORD (1)
ROSENDE (6)
DAtASET (6)

Henrik Johansson
STÅND(A)RE (22)
sTEGRI(N)G (6)
BAJADÄr (1)
INDOLE(N)T (1)

Alexandra Svanteson
SAtaNIS(T) (5)
dISKURS (4)
sKALARE (20)
TALT(R)aST (11)
TRAMSIg (10)
*eR(U)PTERA (1)

Julia Jacobsson
SIMMaRE (10)
BARSTOl (11)
EROTISk (19)
mAGSäCK (2)