Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Östgötamästerskapen 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Mårten Björkman
INROTAD (14)
NEjRÖST (1)
BARNDOm (3)
PAJaSERI (1)
MEANDER (5)
RAkITIS (3)

Mikael Pöllänen
mAKULERA (2)

Björn Borg
STATARE (31)

Emma Björkman
RiNGARE (27)
REDNINg (8)
LeMONAD (11)

Markus Krona
STÄDaRE (36)