Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Scrabble Masters 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
STAlI(NI)ST (1)
NIT(T)IOeN (3)
BENLINd(A) (2)
HE(D)RANDE (2)
ScENERI (8)
STORBI(L)d (4)
SYMPatI (2)
AVkORTA (9)
oRENLIG (11)
ROSTNI(N)g (9)

Henrik Jonés
V(A)LSTRId (7)
TELEGRA(F) (1)
GATSTEN (15)
EMIGRAn(T) (6)
SArDI(S)KA (6)
STUNDoM (6)

Johan Rönnblom
TRANSit(O) (16)
SEGLARe (17)
ORGANIS(T) (20)
PORTIeR (4)
FÖRVÄR(R)a (1)
SLAGTRÄ (5)
*ÖLSTINn (1)

Björn Ericson
SMAKREN (5)
(I)NnEKATT (1)
ASiATIS(K) (3)
TABASCo (2)
ENpLANS (1)
SÄTTArE (19)
(UT)SÄNDARE (1)
ÅRSR(Ä)NTA (3)
TA(N)DGÅRD (1)
GLA(N)SLÖS (1)
RYTANDE (10)

Martin Bender
KÄRANDE (7)
LINOljA (3)
HAnDTAG (3)
ISOLERA (46)
lASTRUM (7)
LIBeR(T)iN (2)
TIDSrAM (13)
(S)TÅNDARE (22)
EDiTION (5)
SMULTIt (1)
(S)TUNDlIG (2)

Roland Olsson
ORaLSEX (8)
FASCISM (1)
NORRSi(D)A (7)
MaSS(A)VED (2)
ALlIERA (16)
SENTENS (4)
(M)URSTOCk (1)
SA(N)DKORN (7)
(N)ATTKAFE (1)
ÄNGSRU(T)A (1)
FRAMDEL (5)
ALlIANS (5)
nEPOTI(S)M (3)
OSKa(D)LIG (5)
PALMETT (1)
BEROEN(D)E (3)
KANtSP(E)L (3)
ADRE(S)SAT (11)

Anna Andersson
STORdIA (47)
SAmVETE (4)
*(R)ENLOTSa (1)
DiSKARE (35)
SLAVERI (11)
*(S)MÖRSmaK (1)
KrISTNa (24)

Gerd Forss
STiL(G)RAD (4)
iNORDNA (12)
GEN(I)DrAG (5)
TONFISk (5)
ANRÄTtA (7)
GLiTTER (9)
STUNDOm (6)
ENdASTE (21)
BEkOSTA (13)
ORIENTA(l) (8)

Sebastian Boukachabia
KUR(T)ISaN (7)
INhÖSTA (7)

Henrik Johansson
SC(E)NVAnA (1)
KATEDeR (9)
SäRSK(O)LA (4)
DATERI(N)G (15)
SPEXARe (6)
(L)iNjEDOP (1)
KONSTRA (19)
GNISTRa (32)
PoLKETT (1)
KERATIn (9)
NOTVARp (2)
MENAG(E)rI (5)

Johannes Åman Pohjola
OKTA(E)DER (1)
(A)VSEEnDE (1)
MO(U)SSERA (13)
IDETOrk(A) (3)
DATALOG (1)
SOLBAnA (3)
ENsTAKA (18)
DIAmETE(R) (8)

Paul Eberhardsson
INFETTa (9)
GRaNRiS (8)
GNATARE (5)
EKvATOR (2)
SLÄn(G)BIL (1)
STELBEN(T) (8)
vILDK(A)TT (2)
SK(I)RNINg (2)
aN(T)IPATI (2)