Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-17  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
ANMODER (2)
(K)lOTRUND (2)
vOK(A)LIST (1)
TITRERA (6)
(F)RIKäNNA (1)
PaTIENs (7)
STU(V)NInG (2)
TRoSNIT (2)
MUlÅSNA (1)
TORRSIM (1)
(T)aNDHALS (3)
SIKTARE (4)
SuGANDE (5)
OStADIG (6)
VARELSE (1)
OMANIER (4)
ISOLERa (13)
GrÖNSAK (2)
(B)EGRÄNSa (1)
*bRÖD(D)ISK (1)

Roland Olsson
EREk(T)ION (4)
ToRKSK(Å)P (1)
AVsEGLA (3)
RENSOPa(D) (3)
(T)AnDTRÅD (2)
TeNTERA (11)
ELOXeRA (2)
SKAL(N)ING (2)
JUlOtTA (1)
A(F)TERSKI (4)
RA(S)TNING (3)
AR(B)ETSRO (3)
SENtIMA (5)
INS(T)ABIl (1)
SKEPNaD (4)
FARTG(R)EN (4)
STATIoN (7)
AbSTRUS (2)
SLuTARE (9)
TåNAGEL (1)
TIDeLAG (2)
TELeFO(T)O (1)
STÖRN(I)nG (4)
(T)IDSDOfT (1)
T(A)NKELED (1)
AMETiST (4)
MARTAlL (1)
BORT(G)IfT (1)
VAL(S)ANdE (1)
LA(T)INISM (2)
EMULERa (2)
GARNERA (1)
RENSTAM (7)
BASUNER(A) (3)

Göte Borg
TaK(R)EGEL (1)
(S)ENSKIDA (2)
SNOKART (1)
BO(L)lNiNG (2)
ÖDESTrO (1)
SNIDERi (7)
STILLÖs (1)
(P)SALTARE (4)
KoRSETT (3)
FANTASY (1)
(G)LANSTID (3)
KNASTER (9)
kV(A)RLEvA (1)
eKOLoGI (2)
SNORKLa (4)
AMpUT(E)RA (1)
STRÖARE (5)
ArGSINT (8)
(I)nhIBERA (1)
TES(T)KÖrA (1)
*ISÄNDER (1)
MÖnSTRA (4)

Alexander Viberg Sandström
OMIl(D)HET (1)
RADIOVå(G) (1)

Jonathan Ljungberg
YTTER(D)EL (1)
kORTHUS (3)
FINANSE(R) (3)
SpELTID (3)
HAVSTRU(T) (1)
HA(L)VTORR (1)
(G)oLVFAST (1)
(H)ORNSKED (1)
(T)YROLARe (2)

Anders Apoy
AvSKEDA (3)
ORDgÅTA (2)
STENGOd(S) (4)
FÖRSAKA (2)
SP(I)OnERI (1)
ANsvARA (2)
NÖTfÄRs (1)
KLARHEt (4)
FARKoST (6)
VIL(D)MARk (2)
AVYTTRa (1)
RÖSTaND(E) (3)
HäS(T)HAGE (2)
S(T)aDSdEL (4)
STENRAS (12)
Av(B)ETALA (1)
OTRoGEN (4)
IMiTERA (4)
STRAnDA (19)
TRÄnARE (4)

Henrik Johansson
SKAMSEn (1)
UN(D)ErSTå (2)

Sonny Apoy
SIgnERA (16)
BARfOTa (5)
INBÄDDA (1)
oVANLIG (2)
RÅBARKA(D) (1)
pISTAGe (3)
(S)kISsERA (2)
LINDANS (6)
STRITTA (4)
(T)oLERANT (2)
DIKES(R)EN (1)
SKönHET (5)
GLaSERA (9)

Alexandra Svanteson
RiN(G)DANS (3)
BAStARD (3)
LEDsaGA (2)
DEKAnUS (3)
FETSTIL (1)
pERSISK (1)
PARaNÖT (2)
RETsINA (20)
POSTERa (7)
teKANNA (4)
HÄNgARE (3)
ReNSeRI (6)
BEKLäDA (1)
*TIDAXEL (1)
MaLARIA (1)
RENEgAT (1)
DIS(T)INkT (1)
SAmTIDA (5)
LASErIN(G) (3)
RÄTTsSAL (2)
SNATTER (9)
EDItION (3)
LAXfISK (2)
PARItET (1)
SNyLT(A)RE (8)

Johannes Åman Pohjola
ORDALAG (2)
Ra(N)DSTaT (5)
RUN(D)NInG (3)
NED(S)MÄLT (2)
(G)RADLiST (6)
ANSTÄLL(D) (1)
PEnDLA(R)E (4)
ÖReSTAD (3)
*TE(V)ESpEL (1)
BaDsALT (5)
INt(E)rNAT (2)
MArKANT (2)
aTMOS(F)ÄR (1)
PERsIKA (5)
SLUTBAR (1)
SvINDlA (3)
A(L)STRARE (3)

Paul Eberhardsson
AGnATI(S)K (2)
SKINGRa (3)
MASONIT (2)
STEGLI(T)S (3)
LAKRITS (9)
BETINGA (4)
ABOR(T)LAG (1)
gENERAD (4)
GRATTIS (3)
FISkSåS (1)
*NYLATIN (1)
GLADdES (1)

Gustaf Gimstedt
GNiDARE (2)
SToLL(E)RI (5)
DaT(A)LÄNK (1)
PIANIST (3)
ANTRÄDA (3)
RALLARE (4)

Åke Qvarfordt
TAXEriN(G) (1)
STUCKIt (1)
STIGaRE (9)
LaNTRAS (10)
GröTRIM (1)
SOLsIDa (5)
KRISTNA (10)
SpRITSa (3)
*sÖVANDE (1)
RACKaRE (2)
LANSeRa (15)
ANdUNGE (4)
MÄKLArE (2)
GRINaRE (2)
*ORDLäNG(D) (1)
ELDRIfT (1)
SIKTARE (4)
ÄTTLEdA (1)
ELRItSA (22)
RE(L)ATION (7)
*SKIDRE(S)A (2)
KÖRNArE (1)
STENKoL (1)
SkANISM (2)
EBENIST (2)
HaTTNÅL (2)

Svante Berg
UTdRIVA (1)
(T)UnGStEN (2)