Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholmsträning vt17  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
SNYF(T)ARe (2)
kONSULT (2)

Henrik Jonés
NUM(E)RIsK (1)

Johan Berner
*ANISRoT (1)

Fredrik Hansson
E(R)EKTION (4)
STANS(E)Ri (8)
ÖRESvIN (2)
HEDo(N)IST (4)
JaKTRÄTt (1)
PAKET(E)rA (2)
SmART(H)ET (1)
SENDrAG (7)

Karin Anderberg
FanDERS (4)
OLYckLIG (1)

Anna Andersson
REaLiSM (5)
FARKoST (6)
TRUmPEN (1)
BElÄGRA (1)
SMuLTEN (1)
G(A)BARDIN (2)
STRUMPA (1)
OrDSTAM (6)
STAmmIS (1)
FÖRnEKA (2)
GRANRiS (5)
DAnSARE (10)
FÖrN(E)DrA (1)
ÄNTl(I)GEN (2)
ROsTERI (10)
TORtERA (9)
KASSAkO (6)
(HÅ)RSLINgA (1)
ElAKhET (1)
TOLKN(I)nG (5)
OmAR(B)ETA (2)

Matilda Gnospelius
BARDIsK (3)
SMITARE (9)
*NÄTSIDA (1)
lAGTEXT (1)
LIFTARE (8)
*NERsTI(G)A (1)
tÄNDARE (5)

Erik Elvers
SNATTEr (9)
GENESIS (1)
GlIDARE (7)
LivSGLA(D) (1)
FRENeSI (2)
PARKERA (3)
LÖGNaRE (2)
*TRIXARe (1)
LÅNETID (1)
TeStARE (9)
*TIGANDE (1)
DOFtLÖS (1)
(S)mITnING (1)
LUTTRAd (3)
reGLAGE (1)
stRÄNGA (6)
ANGREPP (1)
PRaSsEL (2)

Marc Roddis
LASAROn (4)

Åsa Florholm
SOTNINg (4)
eSKAPAD (3)
RÖReLSE (3)
(S)TAGNING (1)
LÄGeRE(L)D (1)
sTADION (11)
MAGASIN (2)
LaXfISK (2)
KANS(L)IST (3)
*sKRAPIG (1)
KONTERA (9)
iD(E)NTISK (1)
BEDRIft (2)
LÄKtArE (7)
PLäTERA (2)
*KONsTLA (1)
PREDIKA (3)

David Tiberg
V(I)NDkAST (2)
rETNING (1)
TORNRum (1)
ASTeROI(D) (11)

Monica Ringheim
(B)ADLAKAn (1)
REtsINA (20)
INEXAKT (1)
TAnD(S)TEN (7)
sLItAGE (5)
INRiSTA (6)
TÖVäDER (1)
IRISeRA (1)
U(N)DERSTa (5)
KARNEvA(L) (1)
FLEXNIn(G) (1)
AERoSOL (6)
TIOnDEL (4)

Annica Hallberg
MATLÅDA (1)
LANSeRA (15)
FÖRSONA (2)
PiANIST (3)
*FaLLISK (1)
LISMARe (8)
UNDERSt (10)
STäNGEL (4)
SK(A)lPERA (2)
FRANsIg (3)
SAMtIDA (5)
rEOSTAT (8)
INRIKTa (5)

Cindy Åkerlund
HANKaTT (1)