Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
*SYNTOLk (1)
DURAbEL (1)
SKyLTAR(E) (5)

Roland Olsson
INTReS(S)E (15)
KONSTlÖ(S) (1)
STÅeNdE (7)
LuSTRE(S)A (8)
SkOL(K)ARE (6)
(R)ADIOLAG (1)
SENTIDa (45)
R(I)NGRoST (5)
(A)LSTRARe (13)
SLADdER (16)
kNOTTRA (5)
NAtT(S)IDA (8)
TRÅ(D)MASK (1)
BLÄSTRA (6)
*DA(T)ORSAL (2)
IR(A)KiSKA (1)

Anna Andersson
STÅEnDE (7)
BESTYRA (9)
KONS(T)ART (7)

Maria Åslund
ROLLIST(A) (6)
SNiCKRA (8)
*SP(A)RNOTa (1)
(L)åNGKJOL (1)
FRASERA (10)
oSTADIG (21)
HEADSeT (2)
nÄTTING (2)

Yann Moreau Bruun
SENTERa (41)
STU(R)SKAs (1)
TUSe(N)TAL (4)
BANDSåG (1)
DoMDERa (9)
sPRÄTTA (8)
DRESsIN(G) (18)
FRIS(Ä)TTA (1)
RoTE(R)UGN (2)
MÖNSTEr (2)

Åsa Florholm
SkAMSEN (8)
SOLKU(R)Va (1)
SÄNDArE (35)
TÄLtARE (9)

Malin Ståhlner
PIANISt (4)
GRoDSIM (2)
(D)RAGNINg (4)
STO(R)mELD (3)
L(U)StJAKT (1)
TORKaRE (16)
pROSAIS(K) (4)
SKEDAnd (7)
BILRESA (21)
SyBARIT (3)
uTFOdRA (5)

Jonathan Ljungberg
TäC(K)ODlA (1)
SONDERA (87)
LAsARON (8)
TaBLOID (4)
STrIMLA(D) (7)
RUST(N)INg (7)
TERTIAL (7)
(L)IVGArDE (4)
NÅLSÖgA (1)
HISSPeL (1)
SKEDANd (7)
PAS(T)ORAT (4)
TaLLRIK (9)
ANORDnA (12)
BELGISK(A) (4)
S(K)RALTIG (7)
ISTAdIg (7)

Henrik Johansson
SA(L)pETER (5)
S(T)ANDERt (23)
ANMODER (10)
BIDRaGA (2)
DaNSMUS (5)
NEDERST (13)
PROTEGe (3)
*OMÄTARE (1)
S(K)OLDAnS (10)
(U)NGERSkA (6)
(L)aNDSORT (32)

Björn Jansson
SkÅDARE (6)
S(K)OTTdAG (5)
SKINNA(R)E (9)
OSTERiA (84)
NOrMERA (11)
SPELARe (16)
TAXIBiL (1)
RaMS(T)ARK (1)

Alexandra Svanteson
INFlÄTA (2)
KLAReRA (11)
rINGARE (28)
STILrEN (36)
SVULLen (2)
INnERST (20)
SKULDrA (8)
DeLSTAT (20)

Turid Petersson
pURITAN (4)
TENDErA (42)
GLASSIg (2)
GNISTrA (34)

Paul Eberhardsson
LIFTaRE (21)
TAKTLöS (5)
(T)IllDÖMA (3)
SNARVLA (1)
INdUS(T)RI (6)
S(O)LBRÄND (2)
AlSTRI(N)G (15)

Monica Ringheim
MARINAD (4)
KLARHEt (7)
(F)ÖRÄNdrA (2)

Gustaf Gimstedt
INSÄTtA (15)
STiLREN (36)
DRAS(T)iSK (15)
GLaSS(B)AR (7)
kONDENS (2)
UTTALBa(R) (2)
OSLAGeN (12)
SVINROT (4)
TRiCKSA (7)
ORIGAMI (6)

Thim Svensson
(D)EmOLERA (7)
GRADERA (12)
MÄkLARE (5)
NEDFAlL (1)

Julia Jacobsson
BARSTOL (11)
STäDARE (38)
(T)ILlDELA (5)
SENTErA (41)
URINOaR (5)
SkÖNHET (4)
(K)RInGLED (1)
VERANDa (10)