Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
STORKBO 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
NERSaTT (15)
rASANDE (22)
ARABESK (5)
rUMS(K)oTS (2)
PIL(A)STeR (10)
SITUERA(D) (11)
LuTH(E)RAN (3)
KLATTRA (3)

Claes von Hofsten
KLISTRA (27)
BRISEra (20)

Inger Wingård
I(S)VATTEN (8)
KONSTIg (8)
TeRRASS (13)
STAMM(A)RE (2)

Anna Andersson
BaRNLÖS (6)
*GUINnES (1)
GlASÖRT (2)
BeSITTA (16)

Maria Åslund
BOKTRÄD (4)
(T)ALArTID (4)
STORdIA (49)
FÄRGArE (3)
OMSkÄRA (6)

Gerd Forss
AGILiTY (1)
rESANDE (16)
ÄRlIGHE(T) (2)
rÄ(D)DnING (1)
nERISAD (26)

Emma Ekman
BITtIDA (1)
TiTTARE (20)
EKOLoDA (2)
*FARANDE (1)
TURLIS(T)A (14)
ISÄNdEr (5)

Erik Ekström
LADdARE (14)
(T)ANDSTEn (18)
UTBILdA (3)

Helena Bertilsson
*FILOdEg (1)
ÖvERENS (3)
KLA(N)TERI (15)
(S)ALPEtER (5)

Kajsa Bråting
KNASTEr (27)
STORbAK (9)

Marianne Mattsson
TATtArE (16)

Johannes Åman Pohjola
PINO(A)NDe (1)
TALRöST (1)
sYNdARE (13)
GRAnSKA (12)
(T)UNGEvAR (2)
*ANDROId (4)

Jesper Åman
O(T)VäTTAD (2)
kALLUFT (3)
ROSI(G)HET (4)
KUSTlAN(d) (2)
INPRES(S)a (1)
HäLSENA (7)

Helena Åman
(M)InISTER (11)
LOtTErI (28)

Jussi Pohjola
URINOAr (5)
GrISMAT (4)

Monica Ringheim
S(E)MEStRA (10)
LIDELSe (8)