Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Gillet cup III 2003  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
SkAMSEn (5)
SKINGRA (11)
odALISK (3)
TUNGrODD (3)

Per Starbäck
ISOLERAD (13)
TROPISk (5)
SATINERA (32)
AEROBiSK (2)
AnEKDOT (11)
GÄSTFRI (1)
STENLAGd (5)
GOlFARE (7)
GATSTEN (13)
GNISTRA (31)
SKALERI (11)

Henrik Fröjmark
FLOTTARe (10)
FRIPLATS (1)
GAELISKA (3)
BeSKÄRA (5)
iNRISTA (40)

Birgitta Ländin
KASTlöS (5)
OLeDARE (10)
KANIsTER (27)
TRESTEG (8)
*SLUTLEd (1)
ALLEGORI (2)

Niklas Elmefjäll
UTRENSa (38)
PLÄDERA (5)
AnKUNGE (4)
vANMAKT (2)

Lisa Blohm
AkUsTIK (2)
STEARIN (85)
FLINkHEt (1)
RENRITA (22)
ALFKORS (1)
STACkARE (6)
KNITTER (1)
FETvADD (1)
OTROHET (4)
TRILSKNA (9)

Gunnar Andersson
OTROLIg (6)
SKOLDANS (10)
LÄKTARE (12)
OTANDAD (4)

Henrik Jonés
FrASERA (10)
POStERA (26)
TORkNING (2)
SÄNdARE (34)
TRINgLA (13)
INLOTSA (3)
MARKATTa (2)

Håkan Nord
PASSNING (4)
*SLAGREM (1)
VILORum (2)
BORsTEN (10)
*PRONERA (1)
GRISSel (4)

Jimmy Zettergren
*UPpTAGET (1)
HESITERa (11)
TEXTSIDA (3)
UTSpÄDD (1)

Rasmus Möllby
TJäNARE (6)

Lars Ivansson
MäSSLING (2)
RUNDRESA (10)
ARKTISk (6)

Elisabet Claezon
HÄRSKnA (5)
GLIDARe (22)

Ida Nord
SÄTTNING (4)

Claes von Hofsten
sALTNING (7)
FORMARE (2)
LANTRAS (26)
SkONARE (26)
*PARRERA (1)

Lena Zettergren
TAVELRAm (5)
SLInGRIG (1)

Mia Peterson
LaNTERNA (21)
SEDELÄRA (5)

Ausa Jonsson
*EDITERA (26)
PATRaSK (2)
vINNARE (29)
SLAGPÅSE (1)

Margareta Bylund-Andersson
HAMSTRA (4)

Lennart Lundquist
FESTSAl (8)
STRANDA (41)
HEMReSa (8)

Elisabet Bruzelius
TAKTLÖs (5)

Jannike Molander
HOMOLOG (1)

Tine Norling
HÖGAKTa (1)

Robert Svenander
KOSTNaD (16)