Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Nationaldagsscrabble 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Nils Berner
ORTO(P)EDi (2)
SOLSTIN(G) (12)
T(U)NGOTAL (3)
(S)TÅNDARE (23)
NEDSATT (21)
nOTARIe (55)
(S)NATTrAN (13)
FORnTID (6)
R(E)NRASIG (10)
sNI(F)FARE (5)

Johan Berner
*(F)REDSDAg (1)
BEGoNIA (3)
(UT)bLEKNAD (1)
VETeRAN (7)
HUSVaGN (2)
FLEXTID (1)

James Reimdal
RaSRISK (7)
deFINIT (1)
SONDERA (87)
NeRTiLL (10)
R(O)LLSpEl (2)
RO(T)ArIAn (4)

Inger Wingård
(K)rEATION (5)
ISOLERA (50)
S(T)OlSRAD (7)
DeLIR(A)NT (23)

Maria Åslund
TROnSAL (32)
nOTARIE (55)
(T)ADELFRI (6)
BLUNDER (3)
SpRITSa (17)
(B)ARNRÖST (3)
boRTGI(F)T (2)

Mikael Ström
HORnIST (8)
oNYKTER (5)
DISKEtT (7)
STADIUm (3)

Gerd Forss
SNaTTER (35)
MEDE(L)Lös (1)
(B)ARNFEsT (7)
KoNTR(O)LL (4)

Emma Ekman
INTRÄ(F)FA (2)
PRiMI(T)Iv (2)
EDITeRA (30)
bOTANIS(T) (3)

Åsa Florholm
SOnDERA (87)
ViNtRAS (6)