Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Serendipity Cup 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anita Mansnerus
REStERA (36)

Anders Skjäl
ARGSINT (18)
LuTFISK (4)
*DAMsITS (1)

Gerd Forss
ANDERIk (10)
SLAGRuT(A) (3)
SERIElL (5)

Mikael Forss
BESPaRa (5)
UnGRARE (8)
reNSARE (26)
GElATIN (10)
bE(S)LUTEN (2)
pLOTTER (2)

Pia Sjöblom
tRASSEL (42)

Ann-Kristin Hokkanen
(L)AMINeRA (15)
VIS(S)LaRE (7)
OPERERA (12)
RETSINA (59)
RO(S)mARIN (8)
KANIsTE(R) (28)

Marianne Mattsson
*BILLiOn (1)

Bobbi Holmström
BADSALT (2)
fRUKTAN (5)