Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Jakko cup 2004  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Greger Nässén
SNIDARE (68)
INNERsT (19)
BATTERI (20)

Nils Berner
MATSKED (14)
*TORTILLA (2)
ÅTERBUd (2)
SNuSARE (39)
lANSERA (55)
ARSENAL (30)

Victoria Gejrot
mÄSTArE (26)
MArGARIN (4)
SARAcEN (7)
SIRNInG (3)

Henrik Jonés
TORnERA (33)
*SÄDNING (1)
PAKETERa (3)
FOLIANt (6)

Nils Eriksson
VISSLInG (2)
TARAnTEL (17)

Mårten Björkman
SOTfLAGA (4)
TRESPANN (10)
NeDERST (13)
*STORVAL (1)
mULÅSNA (1)
DRAGsTER (16)
INALlES (11)

Claes Gejrot
ANSEENDE (4)
*PRÅLERI (1)
*REELDANS (1)
mAKALÖS (2)
BESUdlA (3)

Mikael Pöllänen
INFÄSTA (5)
SVETtIG (6)

Anders Lindström
MÄSTaRE (26)
FANTAST (7)
FÖRrÄTTA (3)

Emma Björkman
NATTInE (7)

Daniel Johansson
SURFARE (6)