Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Äntligen!  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
LÄ(R)AkTIg (2)
ÖlSINnE (4)
URSÄKtA (4)
ROT(A)RIAn (3)
RiESLiN(G) (2)

Roland Olsson
(N)EdRöSTA (10)
RES(O)NLIg (6)
kRISTNA (24)
tÖSABIt (1)

Gerd Forss
ANdUnGE (7)
MITELlA (5)
KINE(T)ISK (1)
REGNVåT (3)
ErKäNNA (3)

Anders Apoy
MAGI(S)TER (9)
FAsTLAN(D) (5)
*STÖRaND(E) (2)

Henrik Johansson
(F)ALLViNd (1)
TAvERNA (10)
NEKTArI(N) (8)
(T)ITuLERA (14)
TuRlIST(A) (14)

Alexandra Svanteson
SåNGARE (23)
INsiDER (7)
STORLOM (6)
GNISTrA (32)
SMATTER (12)

Åke Qvarfordt
*(P)IRRANDe (1)

Julia Jacobsson
PaSSERa (12)
BEDRIFT (1)
UTDELaR(E) (5)
BESKäRA (5)
LinSLUS (3)
KANTLi(S)T (11)