Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
STORKBO* CUP 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
PERKut(A)N (1)
TREK(L)ANG (4)
ÅTTIOEN (6)
UN(D)ERSTå (5)
DAGBArN (4)
ASKREGN (8)
VArHe(L)ST (1)

Inger Wingård
(S)ÄtTNINg (4)
SKYTtEL (1)
ArTOnDE(L) (9)

Gerd Forss
öLSINNE (4)
FRAMTOn(A) (1)
DATORTI(D) (2)
vINGLAS (9)
LUKTfRI (1)
TRäNGTA (5)
LE(G)IONÄR (1)

Erik Elvers
SÅrANDE (9)
SKeLETT (2)
ANAPeST (6)

David Tiberg
ÖRNgOTT (3)
DeMON(I)SK (4)
(K)UPERInG (1)

Erik Ekström
TRAVArE (9)
S(K)RAlTiG (7)
GENItAL (5)
SNATtER (34)

Helena Bertilsson
RISkERA (32)
BREDbAR (1)
ANSTaLT (9)
STREJKA (10)
UTTRäDA (4)
STRULIg (5)
BL(O)NDERA (10)
TrÖTTNA (8)

Kajsa Bråting
DRÖNARE (6)
BuS(S)ReSA (5)
ROtATIO(N) (12)
ArTEGEN (13)

Helena Åman
EPIlERA (4)
(S)PrINTEr (12)

Jussi Pohjola
STiLREN (35)
KUNNAn(D)E (4)
KONTErA (33)