Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning HT-17  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
SAnGRIA (4)
(O)RDNANDE (1)
SENDRAG (8)
KRIStEN (5)
*ALLTsOM (1)
PIGGHaj (1)
AViSNIN(G) (1)
(B)aRNSÄNG (3)
BERUSAD (2)
SONDMaT(A) (1)
LEkS(K)OLA (1)
TiDLÖSA (3)
SNåLHET (1)
SPOLARE (3)
FLANErA (3)
STORHET (2)
NORDIsM (2)
(R)OsMARIN (4)
OSIKTAD (3)
DyRKARE (1)

Roland Olsson
ROT(E)RiNG (6)
(R)AStNING (3)
mASSGR(A)V (1)
SOLRESa (3)
*DUa(L)iTET (1)
S(E)nIORAT (12)
*fÖRODLA (1)
REGaTTA (5)
jORDBIT (1)
tONFALL (1)
AnSIKTE (8)
LINDANS (6)
TABlOID (2)
OSKOLAD (1)
ÖVeRILA (1)
SpOLARE (3)
HELSIDA (6)
T(A)NDSTEN (7)
LoBELiA (1)
INRÄTTA (4)

Göte Borg
DAnSARE (11)
TALlHED (2)
S(TE)RADIAn (1)
SPRINTE(R) (4)
TJAtTR(I)G (2)
IGnORER(A) (3)
KoRNELL (1)
OmSKÄRA (1)
SIGNERA (16)
TIPSARE (3)
SLINGRA (9)
oTÄC(K)hET (1)
(N)ATTSUDd (3)
ALKOTTE (1)
SeSSION (1)
TEXtARE (4)
OVANSiD(A) (1)
SÅRANDE (4)
UTFORmA (4)
RyTTARE (5)
SI(T)TANDE (1)
UNDeRST (10)
AERO(S)TaT (5)
kaVLING (1)
PEDER(A)ST (3)
SPÅRaRE (2)
PYROmAN (1)
*SLATTER (1)
SPÄd(B)ARn (2)
FREDsAM (2)
ÖVERSYn (1)

Anders Apoy
ÖvERENS (1)
KlOKHET (1)
TaFsAND(E) (1)
VETSKAp (1)
KONTRin(G) (1)
VARIANt (2)
bILREsA (3)
UTVInNA (3)
KRISTnA (10)
UNDERsT (10)
(D)RIVANdE (3)
IMItERa (4)
(S)TRöSSEL (1)
REAViN(S)T (4)
STÅLbUR (1)
BOGsERA (5)
sTRANDA (19)
SLINGRa (9)

Henrik Johansson
KaNSLER (7)
SkRÄLLa (3)

Sonny Apoy
(S)tRATEGI (6)
SKJORTa (1)
O(R)ANgERI (2)

Alexandra Svanteson
UTSÄnDA (2)
KNASTRA (4)
SkONErT (2)
GOuTERA (3)
hANTERA (7)
ALLIERa (3)
SOrTErA (20)
sARgKAN(T) (1)
BERÄTTa (3)
ENERGIS(K) (1)
ANImERA (7)
AURIKEl (1)
pASSERA (2)
TEKANNA (4)
FISkArE (8)
fLAN(K)ERa (4)
sYNDARE (4)
GROvHET (1)
TIBETAn (5)
DADaISM (2)
(I)NTEGRAL (3)
SKVa(T)tRA (1)
TIPSrAD (3)
RESNiNg (3)
SNARK(A)RE (6)
SekTION (5)
SLUTlIG (2)

Johannes Åman Pohjola
tERRASS (5)
TERRASS (5)
hALStER (5)
OVANDEL (2)
DUE(L)LANt (2)
SIt(U)ERAD (3)
gÖTALAN(D) (1)
MOUSS(E)RA (6)
*(R)IDaNDE (2)
OL(E)AnDER (5)

Åke Qvarfordt
SKRINDa (4)
DRAPERI (3)
*INSLUtA (2)
LiTTERA (6)
NEDReSa (9)
RESANDE (6)
eSTNISK (1)
LASaGNE (2)
(G)RaVStEN (4)
pLaSTIG (2)
REtRÄtT (1)
SkALARE (2)
TÅLIGHE(T) (2)
bASkI(S)KA (1)
SImMARE (2)
(U)TAGERAd (1)
ElRItSA (22)
LANTrAS (10)
*SkALTON (2)
IsOLERA (13)
*TUDELAd (2)
RENsARE (3)
SÅNG(T)ExT (1)

Kalle Magnér
OStADIG (6)
HaMSTRA (3)