Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Finlandssvenska mästerskapet 2017  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
TURISTa (10)
GRUSTAg (4)
RELEV(A)NS (4)
nEDGÖRA (3)
MYNTfOT (1)
*MåLSAGA (1)
SEgLARE (17)
fASCIST (1)

Gerd Forss
ARbORRA (1)
STADION (25)
GIrLAND (8)
ReALTID (18)

Mikael Forss
EDITErA (26)
PAS(T)OrAT (4)
OLeDARE (11)
STRECkA (10)
TRAGEDi (13)
SNARlIG (4)
LOCK(E)LSe (3)

Ann-Kristin Hokkanen
DISPENs (3)
ELdFAST (14)

Monica Envall
F(E)rNISSA (10)

Bobbi Holmström
STUDsIG (6)