Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
SISU CUP 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
FRYNT(L)Ig (2)
KRAfTIG (5)
LEVANDe (4)
SLATTRi(G) (10)

Gerd Forss
iNRINGA (9)
SKRuTIT (2)
RoCkSLA(G) (1)
LASTNIn(G) (16)
*STENÅk(E)R (1)
LJUSHeT (1)

Mikael Forss
REAGERA (10)
AVSIdEs (5)
SYNDARE (13)
tRÄnGTA (5)
DELsTAT (19)
VERSRAD (4)

Marianne Mattsson
DAmMoDE (1)

Helena Åman
FöRNiNG (2)

Jussi Pohjola
vENDISK (2)
*I(N)SNÄRjA (3)
TRaVBA(N)a (3)

Monica Ringheim
UnDERST (12)
SALTERi (61)
ISRÄNNA (2)
LATINeR (30)
VÄGDAMM (1)

Monica Envall
SNICKRa (8)

Bobbi Holmström
*SOLArIE (1)
TELeFON (4)
DANSARE (50)