Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Stockholm Open 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
POLSTRa (3)
PUTSARe (8)
aRTOTEK (4)
TILLReD(A) (12)
TRIND(S)NÖ (1)
DIsTAnS (19)
REMON(TE)RA (1)
INBIllA (3)
SAUVErA (1)
(S)TÖTTINg (3)
HITRESA (25)
T(I)DSANDa (4)
oRRJAKT (1)
TI(L)LVARO (4)

Claes von Hofsten
SIOnIsT (6)
*NATEART (13)
bANTARE (16)
VINANDE (3)
STUTErI (17)
LASTvA(G)N (3)

Elisabet Bruzelius
TeKANNA (3)
SESsION (6)
RENSARe (26)
SlIPArE (12)
FESTsAL (8)
ÄlSKARE (10)

Anna Andersson
AvSTYRA (6)
ANOMaLI (4)
AGITEra (25)
InKALlA (3)
GOlfARE (7)
*SMäLTDE(G) (1)
(L)INdALLE (2)
FEtAOST (5)

Gerd Forss
OKaRINa (8)
BIÄtARE (3)
ÖVERdÅD (1)
NARCISS (2)
ÖSTERUt (2)
DyNASTI (6)
SaRDISK (6)
*ÖRESTAL (7)
REAlIST (50)

Erik Elvers
sPÄdHET (3)
TITtARE (19)
obEKANT (2)
SKrUTtA (3)
RÖKMOLN (2)
KONSTRa (19)

Åsa Florholm
TYRANNI (1)
BANTaRE (16)
soLODA(N)S (5)
dRAPERI (4)
Fö(R)SKOLA (2)
AbRASIO(N) (3)

Anders Apoy
REtORIS(K) (9)
FRAMsTÅ (6)
SKrITTa (25)
SPORTIG (7)

David Tiberg
SNARaRE (25)
NORMERA (11)
AvSKEDA (5)
OVERkIL(L) (1)
FuTU(R)IST (1)
INHaLER(A) (5)
DRIcKsA (1)

Alexandra Svanteson
UNDE(R)TAK (4)
RESNING (13)
KoRNETT (6)
bARISTA (4)
(S)nOKANDE (1)
BEsINNA (11)
GESTAlT (6)
STATArE (31)

Turid Petersson
BlOCK(E)RA (4)
(A)KVEDUkT (3)
ANISETt (16)
STaTION (16)
OSEDLIg (6)
FRaMTID(A) (7)

Paul Eberhardsson
KÖpLUS(T)A (1)
SIMFENa (6)
SvÄRORD (1)
INSÄTtA (14)
ST(O)RMAKT (10)
KLA(G)aNDE (2)
LORNJ(E)Tt (2)
qATARIE(R) (1)
ALUNROT (7)
INSTÄl(L)D (1)
NAtUR(G)AS (5)
NEDKAST (14)

Monica Ringheim
NÄRMaST (3)
*AnORM(A)LI (1)
LYSAnDE (13)
MOnITOR (4)
GrOTESK (11)
METANOL (13)
ENSLINg (6)

Cindy Åkerlund
TORNAdO (12)
(S)TäDNING (6)