Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborgsträning VT-18  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Pia Mattsson
MODERAt (4)
REVISOR (1)
ASPiRAN(T) (2)
RENSTEK (4)
TRAGeDI (6)
sENTIDA (11)
AMETIST (4)
LOTTeRI (5)
OREnSAD (8)
FOrNSAL (2)
SKrUVAD (1)
(E)LMÄTaRE (2)
NEDSLAG (3)

Roland Olsson
STANdAR (9)
KONsTIS (2)
A(K)TIVErA (2)
(S)TRYkfRI (1)
nIELLE(R)A (1)
*GAlAtER (4)
KANTSåG (1)
VISsTID (1)
UR(A)NHALT (2)
YRKaNDE (4)
ST(E)LNiNG (1)
sLUTRAD (2)
STRIGLa (10)
ASKREGN (2)
RÖD(B)LINd (1)
jACkETT (1)
SENTERA (13)
FaTAL(I)ST (4)
TIDSMÅT(t) (1)
uRINERA (7)
EXOTeRm (1)
(M)AGiSTER (6)

Göte Borg
oKARINA (3)
SiSTONE (4)
(L)ORNJETT (2)
MAKABEr (1)
RÖkELSE (1)
RoStARE (15)
ANDERÖS(T) (3)
kRISTEN (5)
KL(A)GAnDE (2)
(G)aRNISON (2)
BELåTEN (2)
fÖRNING (1)
EDiTION (3)
STENaRT (6)
OSTERIA (25)
BUs(S)RESA (1)
(T)ELEmAST (6)
SALIgEn (1)
KALSONg (5)
ALPLANd (1)
TIGRER(A)d (6)
METAnOL (4)
AnDO(R)RAN (2)
AVTRÄDE (4)
LIPSiLL (1)
HETSArE (6)
BeSTIGA (1)
AKTeRST (4)

Jonathan Ljungberg
NÄMNarE (3)
OsTRUKE(N) (1)
TReDSKA(S) (5)

Anders Apoy
LANSeRA (15)
TORtERA (9)
hUNDV(A)KT (1)
AVSNäSA (1)
TRANSIt (5)
KORS(D)rAG (2)
LAN(D)SMan (2)
(D)ÄGGdjUR (1)
nEDTONA (3)
KlAnTIG (4)
STUtERI (9)

Sebastian Boukachabia
(T)ALTRaST (6)
TATUERa (2)
RÅSIdEN (4)
RÖKh(O)STA (3)
InMURAD (1)
*ISLAGEN (2)
KONTExT (1)
PAUSeRA (1)
TRIMMEr (2)
pÅVIS(B)AR (1)
TEKNING (3)
sTYRMAN (1)
FO(S)TRARe (2)
MÖ(R)KNING (1)
FESTAND(E) (1)
OSTADIg (6)
BREDVID (1)
SnÖBL(I)ND (2)
NITRErA (10)
GRÄSROT (2)
SENTIDA (11)
FÖRSmaK (1)
sTRIMLA (3)
BORTGÅN(G) (1)
TRAGISK (6)
SIMUl(E)RA (4)
(I)NNERLIG (2)
pASSARE (2)
SäTTERI (6)
TENSION (3)
L(I)VSTRÅD (2)

Sonny Apoy
lÖS(G)ODIS (1)
TIMGLAS (2)
ALTHORN (1)
kO(L)ERISK (3)
bORgARE (3)
STRATEg (5)
ONYTtIg (1)
VERK(N)ING (1)
OREDLIg (1)
NOTARIe (13)
SIgNERA (16)
*STRiNG(L)a (1)
GRÄVLIN(G) (1)
*KORD(I)nAT (1)
UTSÄTTA (2)
IsOLERA (13)
rISKERA (5)
VITSARe (12)
RESNING (3)
RENDERA (5)
KRIGARE (3)
GLIDARE (7)
NOSANDE (1)

Alexandra Svanteson
SYnTARE (6)
FOLIAnT (2)
BARIstA (1)
AkUSTIk (1)
SjALETT (4)
DUalIST (1)
ISOL(E)RAD (5)
TrAVERS (4)
PANTEi(S)M (1)
STILTJE (1)
*STÖRARE (1)
SpELPL(A)N (3)
U(T)RÄKNaD (3)
TRAVARe (1)
STOR(S)INT (8)
GrISMAT (3)
LINjErA (5)
DIKTAM(E)n (2)
VÄRMARe (1)
ELITISm (2)
RETSINA (20)
ASKEtIS(M) (2)
OSALTaD (5)
HUNDRaS (2)
(F)RAMGENt (5)
MOTVERk(A) (1)
UTKäMPA (1)
ASTE(R)OID (11)
VÄRSTIN(G) (3)
bERÖ(R)ING (1)
tENTERA (11)
TRILs(K)EN (8)
BESiKTA (1)
(G)uDMODER (1)
bOKSTÖD (2)
TANDRaD (2)
sKRÄlLA (3)
uRVR(I)DEN (2)
SOLGaTA (5)
SYvENDE (2)

Johannes Åman Pohjola
FRISkNA (1)
GNIsTRA (5)
InTRÄdA (3)
öRTSALT (1)

Gustaf Gimstedt
SKÖNHET (5)
RENODLA (8)

Åke Qvarfordt
LANSeTT (6)
BILFÄRj(A) (1)
SENTIDa (11)
LITTERa (6)
STANDaR (9)
PLaNERa (5)
*SLINDEr (5)
SÄTTaRE (3)
MiNSPEL (3)
KUsTLAN(D) (3)
ROSTUgN (2)
ReOSTAT (9)
STAjLIS(T) (1)
mOTVIND (3)
(K)ANARIEr (2)
LÖPANDE (1)
BENMäRG (2)
BRIN(G)ArE (1)
STRESSA (7)
SNörNI(N)G (1)
ThINNER (1)
STENBRO (1)
DAnSANT (3)
(S)MÅTrIST (1)
TROLOvA (2)
(O)TURSDaG (4)
ÖVERTAg (1)
*TIDENdE (1)
MaNIKER (1)
TRAINEE (5)
ENsTAKA (3)

Kalle Magnér
TEnDERA (9)
RÖDtU(N)GA (2)
SALTErI (11)
lÄRLING (1)
(S)TEnDAMM (1)
OSTERIA (25)
*ENDIvER (1)

Ann-Charlotte Folin
STUVNIn(G) (2)
OTRENDI(g) (4)