Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
(JUNIOR)MÄSTARE  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Gunnar Andersson
STARtER (18)
eLSLADD (3)
TRäSKED (4)
LÄSANDE (2)
uTRENSA (39)
SENTERa (40)

Fredrik Hansson
FR(I)sEDEL (3)
mALARIA (3)

Anna Andersson
AnEROID (9)
MEDeLT(I)d (5)
NORR(S)IDA (7)
TORNeRA (34)
*B(O)tTNARE (4)

Anders Skjäl
RAttMUF(F) (1)
KANALjE (5)
SLaMNI(N)G (1)

Åsa Florholm
KOLLEGa (2)
DIKTErA (22)
SVETTIG (6)
GRaTTIS (23)
FORNtId (5)

Kajsa Bråting
SENTIDA (43)
DAGrESA (11)
mODERAT (24)
äNG(S)MARK (1)
VAsKeRI (4)
S(V)ETSARE (9)

Paul Eberhardsson
KATEtER (3)
(n)OTARiAT (4)
TRäkARL (4)
ISOLERA(D) (14)
ELRiTSA (60)
EUT(A)nASI (6)
SL(Ö)SANDE (3)

Monica Ringheim
TURNErA (29)
SKADLIg (3)

Julia Jacobsson
BAntARE (16)
SJALEtt (2)
ÅRSrING (4)
SPOILER (2)
SENTENS (4)
BELGARE (6)

Hanna Wallenbro
(S)pIONAgE (3)
GULAsCH (1)