Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
TUSSI(LA)GO CUP 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Anders Skjäl
eNTROpI (12)
PAUSERa (5)
SANNHET (5)
RELEv(A)NT (4)
LAsTARE (40)
ISMASSa (4)

Gerd Forss
FÖREDRA (2)
rEDIG(E)RA (11)
*TALlROT (5)
UTEDAss (11)

Mikael Forss
EndEMIS(K) (2)
MEDLARE (11)
PUNDARE (11)
SLÅtTER (15)
PERSONa(L) (5)
ERIGERA (10)
GLiNDER (5)
GNIsTRA (32)

David Tiberg
SVENsKA (9)

Charlie Bomanson
LEJdArE (4)
KATEDr(A)L (7)
TYCKARE (4)
STATeRA (16)

Bobbi Holmström
ENVISaS (5)
SAmFUND (1)