Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Vokalpokalen 1996  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Stefan Diös
ViNdKAST (5)
MILSTeN (16)
ANDRAKE (14)
AVsnITT (4)

Anders Grönlund
*SITTARE (2)

Per Starbäck
SENDRAG (18)
EMaNERA (11)
REAlISM (9)
STOIKER (12)

Thomas Olsson
STRECKA (10)
OÖNSKAd (6)
KILOToN (1)
STRAPATS (7)