Turneringshistorik

Välj turneringstyp:
Sedan turnering:
Göteborg Open 2018  

Rullningar
Inom parentes anges hur många gånger ordet
har lagts på turneringar av denna typ

Johan Berner
tEMPORÄ(R) (2)
*ROSTAND (1)
SPAnIEN (3)
BANeSÅR (1)
PSYKkRI(G) (1)
SaMKÖRA (2)
STATER(IN)G (1)
DRAKbåT (5)
TIMGLAS (3)
(S)PRATTLA (4)
MAnAGER (3)
MATPRIS (6)
TROPIsK (5)
LAtINSK (10)

Pia Mattsson
SLAGsID(A) (4)
SOlSIDA (17)
BeGR(Ä)NSA (6)
ANORDNA (12)
S(K)RoVLIg (2)
IRISErA (15)
AMNeSTI (24)
GoLVLI(S)T (1)
(A)DAPTERA (7)
ReLEASE (4)
TANDlÖS (9)

Roland Olsson
GENETIk (2)
pLAST(I)SK (1)
TORDaTS (7)
STRANDA (45)
*SpO(R)TARE (6)
TALLIUm (3)
ISOlERA (47)
ENFIlIG (1)
SAMARIT (9)
DURATiO(N) (6)
*(M)UTmEDEL (1)
(G)RaVSTEN (12)
LÖSANDE (1)
(D)IAMETeR (8)
(B)LoDSTEN (5)
KARELEN (2)
LÄrANDE (3)

Gerd Forss
SLÄNTRA (25)
TIDniNG (5)
SpEL(F)ORm (1)
SMATtEr (13)
STäNGEL (12)
RÖjNING (2)
SPONsRA (2)
*(O)SKÄNDAd (1)

Åsa Florholm
(S)iNISTER (9)
HoVRING (1)
INnERÖR(A) (2)

Jonathan Ljungberg
SNARARE (25)
(M)OTSVARa (1)
OLjEPA(L)M (1)
(G)RASSeRA (10)
ATAVISM (2)
DiSKARe (37)
SKILJAR(E) (2)
*ORDPR(A)Kt (1)
fETAOST (5)
K(o)LKRAFt (2)
(N)OMINERA (5)
OrDSKA(T)T (11)

Anders Apoy
uTBRäND (3)
ÖSReGNA (3)
(F)ÖRSEGla (5)

David Tiberg
SLUgHET (4)
DIPSOMA(N) (1)
FÖrSTO(R)A (5)
NEDRESA (18)
INUnDER (5)

Sebastian Boukachabia
AgITERA (25)
TENTA(K)EL (4)
gARANTI (15)
RASRiSK (7)
TRANDaN(S) (12)
ÖVERDEl (2)
I(N)DExERA (3)
LANSErA (56)
DEtONIk (3)
INDOnES (3)
SELLErI (9)
(N)EDTYStA (3)

Henrik Johansson
mAG(I)STER (9)
ANmODER (10)
STATUER(A) (10)
aNTILOP (5)
*oRTSPL(A)N (2)

Sonny Apoy
OSAKLIG (3)
TARVLIG (7)
SLARVEr (4)
STIGArE (46)
KAPAbEL (1)
INTERNA(T) (13)
TROTTeL (2)
ÖDESTrO (5)

Hilda Forss
SANITeT (15)
fUNDERA (13)
TaNGERA (40)
LANSERA (56)

Alexandra Svanteson
SPeLARe (16)
BLEKRöD (1)
KORSTåG (2)
SkRAT(T)IG (4)
ANImERA (23)
PAsSNIN(G) (5)
TENO(R)SAx (3)

Johannes Åman Pohjola
KRANIAL (3)
B(A)GATELL (2)
TONSKA(L)A (1)
*STORGAT(A) (1)
RESONÖR (3)
HArSTEK (2)
(G)LASkÄRL (1)
TRÄnING (4)
N(I)TRoGEN (4)
(A)RTONDEl (10)
IDEROmA(N) (5)
(A)RTsKILd (3)
SATIRI(S)K (6)
ANTR(A)CIT (2)
dOMSAGA (4)

Gustaf Gimstedt
LASRING (8)
MoRDISK (10)
SKOTAre (27)
(T)ANDKötT (3)
ROTA(T)ION (13)
B(L)AnDRAS (8)
*f(ÖR)vRIDEN (1)
(D)UNKANdE (1)
FÖRSLaG (1)
SACKaRO(S) (2)

Mattias Persson
VäNDNI(N)G (1)
KlUSTER (5)
SPÅRArE (3)
MILiTAN(T) (1)
SERVeRA (6)

Åke Qvarfordt
(O)SuNDHET (3)
SJUKvÅR(D) (1)
STRÄcKA (8)
STuDERA (53)
ADERTON (23)
TYSKlAN(D) (3)
STÅ(N)dARE (23)

Åsa Sjödin
BENRÖTA (6)
RÖKRUTA (2)
RInGARE (28)
APOSTEL (19)
MAESTRO (30)
STRAPA(T)S (7)

Julia Jacobsson
ASPIR(A)NT (7)
TOgOLES (1)
GODSINT (4)
GLIDARE (22)
GESTaLT (7)
SMåSTAD (8)
MITTRAD (1)
DESIgNA (13)
AnDROID (4)
StARTUR (4)

Kalle Magnér
BRISErA (20)
NoRDLIg (4)
StUDERA (53)
HALVErA (10)
ORGa(N)IST (21)
eMANERA (11)
LATMaSK (2)
(S)TENKAka (4)
ABDI(K)ErA (5)
KASTRAT (5)